Mgr. Jan Kocek

kontakt

technik

Bibliography:

Klímová J., Kocek J.: Derivation in the Czech National Corpus, In: Gavrilidou M. et al. (eds): Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation 2000, s. 1463-1468

Kocek, J. - Kopřivová, M. - Schmiedtová, V.: The Czech National Corpus. Proceedings of the 9th EURALEX International Congress, Heid U., Evert S., Lehmann E., Rohrer Ch. (eds.), Stuttgart 2000, s. 127 - 132.

Kocek, J. - Nováková, M.: Manuál Korpusového manažeru. ÚČNK, Praha 1998.

Kocek, J. - Kopřivová, M. - Kučera, K. (eds.): Český národní korpus - úvod a příručka uživatele. FF UK - ÚČNK, Praha 2000.

Kocek, J. - Kopřivová, M.: Základní informace o projektu Český národní korpus, In: Jazykovědné aktuality, roč. 38, č. 3, 2001, s. 106-108.

Čermák, F., Kocek, J. (eds): Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Nakladatelství Lidové noviny. Praha 2010.


2014-01-08 15:26:49