Mgr. Dominika Kováříková (roz. Šrajerová)

kontakt

Bibliography:

Kapitoly v monografii

Cvrček, V. - Kodýtek, V. - Kopřivová, M. - Kováříková, D. - Sgall, P. - Šulc, M. - Táborský, J. - Volín, J. - Waclawičová, M. (2010): Mluvnice současné češtiny. Praha: Karolinum. (353 s.). ISBN 978-80-246-1743-5


Články

Kováříková, D. - Chlumská, L. - Cvrček, V.: What belongs to a dictionary? The example of negation in Czech. In Fjeld, R. V. - Torjusen, J. M. (Eds.) (2012): Proceedings of the 15th EURALEX International Congress. Oslo. ISBN 978-82-303-2228-4

Cvrček, V. - Kováříková, D. (2011): Možnosti a meze korpusové lingvistiky. Naše řeč 94, 2011, s. 113-133.

Kováříková, D. (2011): Gramatická kategorie negace. In F. Čermák (Ed.) (2011): Korpusová lingvistika Praha 2011. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 15, s. 273-280. Praha: NLN. ISBN 978-80-7422-115-6.

Chlumská, L. - Kováříková, D. (2010): The Reflection of Linguistic Tradition in Translations. In F. Čermák et al. (Eds.) (2010): InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 13, s. 146-158. Praha: NLN.

Šrajerová, D. (2010): Ne/pravidelnost stupňování adjektiv a adverbií. In V.P. Polách (Ed.) (2010): Bohemica Olomucensia 2 - Philologica Juvenilia. Olomouc Univerzita Palackého. Olomouc, (s. 104-110). ISSN 1803-876X

Šrajerová, D.(2009): Automatické vyhledávání termínů a jeho dopad na definici termínu. Časopis pro moderní filologii 91, 2009, s. 1-19.

Šrajerová, D. (2009): Automatic Term Recognition as a Resource for Theory of Terminology. Corpus Linguistics Conference 2009 Proceedings. Available: http://ucrel.lancs.ac.uk/publications/cl2009/


Spolupráce na slovnících

Čermák, F. - Křen, M. (2011): A Frequency Dictionary of Czech. Core vocabulary for learners. Oxon: Routledge.

Čermák, F. - Cvrček, V. - Schmiedtová, V. (Eds.) (2010): Slovník komunistické totality. Praha: NLN.

Čermák, F. et al. (2009): Slovník Bohumila Hrabala. Praha: NLN.

Přednášky a veřejná vystoupení

Kováříková, D. (2013): Corpus-driven terminology. 7th International Corpus Lingustics Conference CL 2013.

Kováříková, D. (2013): Korpus nejsou jenom konkordance. Lingvistika Praha 2013.

Kováříková, D.- Kopřivová, M. (2012): Authorial Phraseology: Karel Čapek and Bohumil Hrabal. Europhras Maribor 2012.

Šrajerová, D.- Cvrček, V. - Kovářík, O. (2009): Automatic Term Recognition Based on Data-mining Techniques. 2009 World Congress on Computer Science and Information Engineering Proceedings.

2014-01-08 15:34:45