Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.

kontakt

Bibliography:

Studie a články:
Slovesný vid v lotyštině z lexikografovy perspektivy. In: F. Čermák (ed.): Korpusová lingvistika 2011. 1. InterCorp. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, s. 262–269
Vēlreiz par verba veidu no leksikogrāfa viedokļa [Ještě jednou o slovesném vidu z lexikografovy perspektivy]. In: Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi 7. Riga, Latviešu valodas aģentūra 2012, s. 131–141
Moderně, či tradičně? Chystaný lotyšsko-český slovník v konfrontaci s dosavadními plody česko-baltské lexikografie. In: P. Štoll a kol.: Zkušenosti a vztahy. Lotyšská a česká společnost ve 20. století. Praha, FF UK 2013, s. 227–233
Ukaž mi svůj kolokační profil, a já ti řeknu, kdo jsi! O méně známých stránkách Františka Čermáka prizmatem Českého národního korpusu. In: V. Petkevič – A. Adamovičová – V. Cvrček (eds.): Radost z jazyků. Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2014, s. 365–370
Frazēmu aktualizācija latviešu valodas korpusos – sakāmvārdi Zdeņeka Jirotkas romānā „Saturņins“ [Aktualizace frazémů v lotyšských korpusech – přísloví v románu Z. Jirotky Saturnin]. In: A. Kalnača – I. Lokmane – I. Urbanoviča (eds.): Alīse Laua (1914–1994). In honorem. Riga, LU Akadēmiskais apgāds 2014, s. 130–144
Straddling the boundaries of traditional and corpus-based lexicography: A Latvian-Czech dictionary. In: T. Margalitadze – G. Meladze (eds.): Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Lexicography and Linguistic Diversity. Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University 2016, s. 910–914

Recenze:
Cesta do hlubin bohemistovy duše (rec. Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky). Tvar 4/2009, s. 20
Vyguglej si svého Mathesia (rec. Vilém Mathesius: Paměti a jiné rukopisy). Tvar 1/2010, s. 22
Konec dílo chválí (rec. František Čermák a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky I–IV). Tvar 13/2010, s. 20
Výpisky z Ertla (rec. Václav Ertl: Dobrý autor. Výbor z jazykovědného díla). Tvar 13/2011, s. 21
Radíme, vysvětlujeme, doporučujeme… (rec. Markéta Pravdová, Ivana Svobodová /eds./: Akademická příručka českého jazyka se schvalovací doložkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy). Tvar 3/2015, s. 22
Svébytná výseč lotyšské literatury v českých kontextech (rec. Pavel Štoll: Lotyšská kultura a Jednota bratrská. České kontexty lotyšských kulturních tradic v 17.–20. století). Slavia 4/2014, s. 462–465
Jan Čep z kvantitativní perspektivy (rec. Richard Změlík: Kvantitativně-korpusová analýza a literární věda. Model a realizace
autorského korpusu a slovníku Jana Čepa v kontextu zahraniční a české autorské lexikografie
. Česká literatura 4/2016, s. 595–599

Účast na konferencích:
• 2010 – Baltistu kongress, Riga; přednáška: Topošā latviešu-čehu vārdnīca – „tilts“ starp mūsdienu leksikogrāfiskajām pieejām [Vznikající lotyšsko-český slovník – „most“ mezi tradičním a moderním lexikografickým přístupem]
• 2011 – Korpusová lingvistika 2011, Praha; přednáška: Slovesný vid v lotyštině z lexikografovy perspektivy
• 2014 – Lexikální systém jazyka: teorie a praxe, Riga; přednáška: Frazēmu aktualizācija latviešu valodas korpusos – sakāmvārdi Zdeņeka Jirotkas romānā „Saturņins“ [Aktualizace frazémů v lotyšských korpusech – přísloví v románu Z. Jirotky Saturnin]
• 2014 – Korpusová lingvistika 2014, Praha; přednáška: Cizojazyčné protějšky slov druh a soudruh: situace v lotyštině a slovinštině z hlediska dvoujazyčné lexikografie (spolu s L. Ďuroškou)
• 2016 – XVII EuraLex 2016, Tbilisi; poster: Straddling the boundaries of traditional and corpus-based lexicography: A Latvian-Czech dictionary

Ostatní:
• 2008 – spoluautorství lotyšského slovníku cizích vlastních jmen (cca 1000 českých vlastních jmen s jejich lotyšskou transkripcí), dostupné online zde
• 2013 – autorství některých kapitol v Česko-lotyšsko-litevské konverzaci (vydal Česko-lotyšský klub, Praha 2013) a redakční spolupráce na ní
• od r. 2016 koordinátor lotyšské části paralelního korpusu InterCorp


2016-10-22 18:52:16