Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.

kontakt

absolventka oboru Český jazyk a literatura na ÚČJTK a Překladatelství a tlumočnictví AJ na ÚTRL FF UK (diplomová práce Řadové číslovky v současné češtině)

absolventka doktorského oboru Korpusová lingvistika (disertační práce Překladová čeština a její charakteristiky)

akademická pracovnice

konzultace: po e-mailové domluvě

Bibliography:

Chlumská, L., Kováříková, D., 2009, „The Reflection of Linguistic Tradition in Translations“ In InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. NLN, Praha.

Chlumská, L., 2010, „Každý třetí den s češtinou“ In Naše řeč, 93/3, 2010, s. 155-157 [recenze]

Čermák F., Křen M., 2011, Frequency Dictionary of Contemporary Czech. Routledge, London. (contributing author)

Chlumská, L., 2011, „The Equivalents of English Present Perfect Tense in Czech According to Parallel Corpora“. In Sborník mezinárodní konference Korpusová lingvistika 2011, Sankt Petěrburg.

Chlumská, L., 2011, „Kdo to přeložil, nebo Kdo to překládal? Několik poznámek ke konkurenci vidů v češtině a jejich anglickým ekvivalentům“. In Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 1, InterCorp. NLN, Praha.

Chlumská, L., 2011, „Programovat, či neprogramovat? To je, oč tu běží. Recenze knihy Stefana Th. Griese Quantitative Corpus Linguistics with R“. In Korpus – gramatika – axiologie, 04/2011, s. 71-76. [recenze]

Cvrček, V., Čermák, F., Chlumská, L., Mácha, J., 2011, „Lexikon korpusu Orální historie (Příběhy)“. In Korpus, gramatika, axiologie, 04/2011, s. 3-26.

Chlumská, L., Richterová, O., 2011, „Corpus Linguistics 2011 – Discourse and Corpus Linguistics“. In Korpus, gramatika, axiologie, 04/2011, s. 77-82.

Chlumská, L., 2011, „Korpusová lingvistika Praha 2011 – Za vším hledej korpus.“ In Korpus, gramatika, axiologie, 04/2011, s. 83-87.

Chlumská, L., Kováříková, D., Cvrček, V., 2012, „What belongs in a dictionary? The Example of Negation in Czech.“ In R. V. Fjeld, J. L. Torjusen (red.) (2012) Proceedings of the 15th Euralex International Congress. University of Oslo, Oslo, s. 822-827.

Chlumská, L., 2012, History and Perspective in the World of Lexicography. [Zpráva z konference Euralex 2012]. In Korpus, gramatika, axiologie, 06/2012, 77-85.

Chlumská, L., 2013, LSB2013 - When corpus linguistics meets genre studies. [Zpráva z konference LSB2013]. In Korpus, gramatika, axiologie, 07/2013, 86-88.

Chlumská, L. 2014, Korpus Jerome – srovnatelný translatologický korpus překladové a nepřekladové češtiny (rozsah 69 mil. slov). ÚČNK FF UK, dostupné z www.korpus.cz.

Chlumská, L., 2014, Není korpus jako korpus: Korpusy v kontrastivní lingvistice a translatologii. In Časopis pro moderní filologii, 96, 2014, 2, 221–232.

Chlumská, L. – Richterová, O., 2014, Jak zkoumat překladovou češtinu: Výzkum simplifikace na korpusu Jerome. Korpus – gramatika – axiologie, 09/2014, 16–29.

Chlumská, L. – Richterová, O., 2014, Překladová čeština v korpusech. In Naše řeč, roč. 97, 4-5, 259-269.

Cvrček, V. – Chlumská, L., 2015, Simplification in translated Czech: a new approach to type-token ratio. Russian Linguistics, 39, 3, 309-325.


2016-07-13 16:40:14