Anna Čermáková

kontakt

Konzultační hodiny: podle dohody

Výuka/Teaching:
Angličtina a korpusy III: Studie z korpusové lingvistiky (seminář) (ÚAJD)
Lexikologie – seminář (ÚBS)
Lexikologie – přednáška (ÚBS)
Vybrané kapitoly ze současné lingvistiky pro finštináře

Bibliography:

Bibliografie/Publications:

ARTICLES

Cvrček, V., Čermáková, A., Křen, M. (2016). Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost 77 (2), 83 - 101.

Čermáková, A. (2015). Repetition in John Irving's novel A Widow for One Year: A corpus stylistic approach to literary translation. International Journal of Corpus Linguistics, 20 (3), 355 - 377.

Čermáková, A. (2013). Jaký slovník uživatelé češtiny potřebují? O Slovníku současné češtiny nakladatelství Lingea. Slovo a slovesnost 74 (3), 195 - 210.

Čermáková, A. & Fárová, L. (2010). Keywords in Harry Potter and their Czech and Finnish translation equivalents. In F. Čermák et al. (Eds.), InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 13. Praha: NLN.

Čermáková, A. (2006). Kolokace a valence některých případů substantiv. In F. Čermák & M. Šulc (Eds.), Kolokace. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 2. Praha: NLN.

BOOKS

Čermáková, A. (2009). Valence českých substantiv. Studie z korpusové lingvistiky, svazek 9. Praha: NLN.

Teubert, W. & Čermáková, A. (2007). Corpus linguistics. A short Introduction. London: Continuum.

Halliday, M. A. K., Teubert, W., Yallop, C. & Čermáková, A. (2004). Lexicology and Corpus Linguistics. An Introduction. London: Continuum.

REVIEWS

(2014). Review of Viana, V., Zyngier, S. & Barnbrook, G. (Eds.).Perspectives on Corpus Linguistics. International Journal of Corpus Linguistics 19 (2), 280 - 291

(2002). Review of E. Weigand and M. Dascal (Eds.), Negotiation and Power in Dialogic Interaction. International Journal of Corpus Linguistics 7 (2), 301-305.

CONFERENCE TALKS

Causal Conjunctions in Spoken and Written Czech (with M. Kopřivová). IVACS 2016, Bath, 16. - 17.6.2016.

Causal connective protože across registers (with Z. Komrsková, P. Poukarová). Olinco 2016, Olomouc, 9.6. - 11.6. 2016.

Denoting place in English and Czech: Methodological challenges of corpus-driven contrastive study of typologically different languages (with L. Chlumská). Language in Contrast. Diachronic, variationist, and cross-linguistic studies, GReG (Université Paris, Ouest) & LeCSeL (University of Paris VIII), Paris, 4.12. - 5.12.2015, Paris.


Compiling corpus for school children to support L1 teaching: case of Czech (with L. Chlumská). Corpus Linguistics 2015, Lancaster, 21.7. - 24.7.2015.

Comparing the language of children's literature (with L. Chlumská). ICAME 36, Trier, 27.5. - 31.5.2015.

Keyword and cluster analysis in Virginia Woolf's Mrs Dalloway and literary interpretation of the novel. ICAME 35, Nottingham, 30.4. - 4.5.2014.

Context-driven Approach to Collocations: the Case of Czech (with V. Cvrček, L. Chlumská, R. Novotná & O. Richterová). Corpus Linguistics 2013, Lancaster, 21. – 27. 7. 2013.

It was X that type of cleft sentences and their Czech equivalents in InterCorp (with F. Čermák). Corpus Linguistics 2013, Lancaster, 21. – 27. 7. 2013

Keywords and clusters: Can they help a translator? A case study in Irving’s A Widow for One Year and its Czech translation. ICAME 34, Santiago de Compostela, 22.- 26.5. 2013

Concerning, regarding and their synonyms in translation: the case of Czech (with L. Chlumska and O. Richterova). LSB 2013, Brussels, 11.-12.1. 2013.


2016-06-28 14:43:09