Václav Cvrček

kontakt

Konzultační hodiny: pondělí 14,10-15,40 (ÚČNK, Panská 7, Praha 1)

členství/membership: Pražský lingvistický kroužek (Prague Linguistic Circle), AATSEEL (American Association of Teachers of Slavic and East European Languages), IATC (International Association of Teachers of Czech)
Členství v radách/Board membership: Korpus - gramatika - axiologie, Slovenščina 2.0
ORCID: 0000-0003-3977-2393

Projekt SyD: http://syd.korpus.cz
Nástroj Morfio: http://morfio.korpus.cz
Aplikace KWords: http://kwords.korpus.cz
Paradigma: https://trnka.ff.cuni.cz/paradigma

Bibliography:

Monografie/knihy (Monographs/books):Články (Papers):

2006


2007


2008


2009


2010


2011


2012


2013


2014


2015


2016


2017


2018


2019


Přednášky a veřejná vystoupení:


Editorství:


Zprávy a další:


Texty ke stažení/Download
2019-07-11 11:19:34