Martina Waclawičová

kontakt

Bibliography:

Goláňová, H. - Waclawičová, M.: Rozhovor s J. Balharem. In: Rozhovory s českými lingvisty II, eds. J. Chromý - E. Lehečková. Akropolis, Praha 2009, s. 11-34.

Waclawičová, M. - Křen, M. - Válková, L.: Balanced corpus of informal spoken Czech: compilation, design and findings. In: Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2009), pp. 1819-1822. ISCA, Brighton 2009. ISSN 1990-9772.

Waclawičová, M.: Nový korpus mluvené češtiny ORAL2008. Jazykovědné aktuality, č. 1 a 2, roč. XLVI, 2009, s. 44-51.

Waclawičová, M.: Regionální mluva v korpusu mluvené češtiny ORAL2006 se zaměřením na situaci v českém pohraničí. NŘ 2, roč. 92, 2009, s. 72-86.

Čermák, F. - Kopřivová, M. - Waclawičová, M.: Konference Čeština v mluveném korpusu. Jazykovědné aktuality, č. 3 a 4, roč. XLV, 2008, s. 154-156.

Waclawičová, M. - Křen, M.: ORAL2008: New Balanced Corpus of Spoken Czech. In: Труды международной конференции "Корпусная лингвистика - 2008", с. 105 - 112. Издательство СПбГУ, Санкт-Петербург 2008. ISBN 978-5-288-04769-5.

Waclawičová, M.: Regionální mluva a nivelizační tendence (se zaměřením na oblasti pohraničí a Prahu). In: Čeština v mluveném korpusu, eds. M. Kopřivová, M. Waclawičová. NLN a ÚČNK, Praha 2008, s. 262-273.

Waclawičová, M.: Spoken Corpus ORAL2006, Information It Provides and General Characteristics of Spoken Text. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages, eds. J. Levická, R. Garabík. Tribun, Bratislava, Brno 2007, s. 283-289.

Goláňová, H. - Waclawičová, M.: Rozhovor s P. Jančákem. In: Rozhovory s českými lingvisty I, eds. Eva Lehečková, Jan Chromý. Dauphin, Praha 2007.

Waclawičová, M. - Kopřivová, M.: Representativeness of Spoken Corpora on the Example of the New Spoken Corpora of the Czech Language. In: Труды международной конференции "Корпусная лингвистика – 2006". Санкт-Петербург 2006, c. 174-181. ISBN 5-288-04181-4

Waclawičová, M.: Mluvené korpusy v ČNK: několik poznámek k mluveným projevům a polyfunkčním výrazům. In: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Studie z korpusové lingvistiky, sv. 1., eds. F. Čermák, R. Blatná. NLN a ÚČNK, Praha 2006, s. 347-358.

Kopřivová, M. - Waclawičová, M.: Construction of Spoken Corpus Based on the Material from the Language Area of Bohemia. In: Computer Treatment of Slavic and East European Languages, ed. R. Garabík. Veda, Bratislava 2005, s. 137-140.

Waclawičová, M.: Nářeční syntax a některá její specifika. Čeština doma a ve světě 1 a 2, 2005, s. 78–81.

Waclawičová, M.: Německá dialektologie. Čeština doma a ve světě 1 a 2, 2005, s. 71–74.

Waclawičová, M.: Nominativ jmenovací. In Bádání o jazycích a literaturách. Praha, FF UK 2002, s. 57–60.

Editorka a odpovědná redaktorka:
Čeština v mluveném korpusu, eds. M. Kopřivová, M. Waclawičová. NLN a ÚČNK, Praha 2008.

Editorka:
Čeština doma a ve světě 1 a 2, 2005.


2010-04-07 16:35:17