Lucie Benešová (roz. Válková)

kontakt

Bibliography:

Válková, L. (v tisku): Spontánní mluvený jazyk: syntax a diskurz [recenze]. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in applied linguistics, 2011/2.

Válková, L. (2011): Anglický frekvenční slovník jádra české slovní zásoby. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in applied linguistics, 2011/1, s. 146–147. ISSN 1804-3240.

Válková, L. (2011): Za deset litrůs řikal? Příklonné -s a jeho distribuce ve spontánním dialogu. In: Petkevič, V. – Rosen, A. (eds.): Korpusová lingvistika Praha 2011 (sv. 3, Gramatika a značkování korpusů). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 38–48. ISBN 978-80-7422-116-3.

Waclawičová, M. – Křen, M. – Válková, L. (2009): Balanced corpus of informal spoken Czech: compilation, design and findings. In: Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2009), pp. 1819-1822. ISCA, Brighton 2009. ISSN 1990-9772.

 


2012-08-28 12:19:24