Naše publikace 1999-2001

Český národní korpus - Vzorek českého jazyka a literatury [CD-ROM]  (2001)
Český národní korpus - úvod a příručka uživatele (2000)
Studie z korpusové lingvistiky (2000)
Korpusová lingvistika: první vstup (1999)

Český národní korpus na CD-ROM

Od ledna 2002 je v prodeji CD-ROM Český národní korpus - Vzorek českého jazyka a literatury. Toto "cédéčko" je určené především těm, kteří chtějí pracovat s korpusem, ale nemají přístup k Internetu. Své uplatnění najde i ve školách jako netradiční učební pomůcka. Najdete zde dva korpusy - SYNEK a LITERA. Korpus SYNEK (synchronní elektronický korpus) je desetimilionová "zmenšenina" korpusu SYN2000 - jsou v něm zachovány proporce stylového rozložení textů (tj. 60 % publicistiky, 25 % odborné literatury a 15 % beletrie). Korpus LITERA je vzorkem vybraným z děl české prózy 20. století. Pro práci s oběma korpusy slouží korpusový manažer Bonito.

Český národní korpus - Vzorek českého jazyka a literatury [CD-ROM]. ÚČNK FF UK, Praha 2001.

CD-ROM

Český národní korpus - úvod a příručka uživatele

Kocek, J. - Kopřivová, M. - Kučera, K. (eds.):

Příručka mapující projekt Českého národního korpusu a jeho cíl, historii, složení, spolupracující instituce, granty a sponzory. Základem publikace je podrobný manuál korpusového manažeru GCQP, který dává srozumitelný návod pro práci s korpusem SYN2000 a navíc ukazuje na praktických příkladech různé možnosti použití korpusu. Publikace ovšem obsahuje i kapitoly obecnějšího charakteru, které pojednávají o korpusové lingvistice a výhodách takového přístupu k jazykovému materiálu. Text není určen výhradně lingvistům, neboť korpus může být užitečný i pro celou řadu zájemců z jiných oborů.

Kocek, J. - Kopřivová, M. - Kučera, K. (eds.): Český národní korpus - úvod a příručka uživatele. ÚČNK FF UK, Praha 2000.
ISBN 80-85899-94-9 

ČNK - úvod a příručka

Studie z korpusové lingvistiky

Čermák F., Klímová J., Petkevič V. (eds.):

Kniha podává vyvážený a reprezentativní přehled všech odvětví a směrů korpusové lingvistiky, která prošla v poslední době rychlým vývojem a náleží nyní ke standardním oborům lingvistiky. Knihu může využít student tohoto nebo blízkého oboru nebo uživatel se zájmem o práci s korpusem, u nás reprezentovaným Českým národním korpusem a řadou dalších zahraničních korpusů.

Kniha obsahuje 22 článků nebo vybraných kapitol knih z oboru korpusové lingvistiky přeložených z angličtiny do češtiny (a jeden původní od F. Čermáka), mimo jiné příspěvky W. Chafa, K. Churche, Ch. Fillmora, M.A.K. Hallidaye, G. Leeche a J. Sinclaira. Tyto příspěvky jednak vymezují vědní obor včetně budování a využití korpusu, jednak kladou nové otázky pro další bádání.

Česko-anglický terminologický slovník soustřeďuje základní termíny tohoto odvětví a jejich ekvivalenty.

Čermák F. - Klímová J. - Petkevič V. (eds.): Studie z korpusové lingvistiky. Karolinum, Praha 2000.
ISBN 80-7184-893-X

Studie z korpusové lingvistiky

Korpusová lingvistika: první vstup

Michal Šulc

1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1999, 94 s.
ISBN 80-7184-847-6.