Seznam zdrojů korpusů SYN2000 a FSC2000

Následující tabulka je abecedně seřazeným seznamem kódů jednoznačně identifikujících text, vyskytujících se v korpusech SYN2000 a FSC2000. V seznamu zdrojů je použito tzv. masek. Maskou rozumíme použití velkých písmen jako proměnných v názvu kódu, sloužících jako substituce za čísla, takže například maska reflYYXX zastupuje mj. kódy refl9306 i refl9447. Zde je důležité upozornit, že jakékoli velké písmeno v názvu kódu je vždy součástí masky a že toto písmeno může zastupovat pouze číslo. Význam jednotlivých písmen masky je následující:

XX pořadové číslo periodika v rámci roku
YY poslední dvojčíslí roku vydání
MM měsíc vydání
DD den vydání
N pořadové číslo v rámci knihy (může zastupovat i dvojčíslí)

Používají se pouze u periodik k označení roku (YY) a čísla (XX nebo MMDD) vydání, s výjimkou N, používaného naopak výhradně u beletrie a odborné literatury v případě, že byla jedna kniha rozdělena do několika částí, z nichž každá má svůj kód.

Hlavním důvodem zavedení masek bylo zkrácení celého seznamu, neboť ačkoli je v korpusech SYN2000 a FSC2000 celkem 3303 kódů jednoznačně identifikujícíh text, následující tabulka má pouze 841 položek - toho bylo dosaženo právě spojením několika (mnoha) řádek do jednoho, který je uveden maskou. Jednotlivé řádky, které byly takto spojeny, mají shodnou anotaci, lišící se nejvýše rokem vydání, takže jejich sloučením nedochází ke ztrátě informace, s výjimkou údaje o počtu slov. Ten u periodik s maskou chybí, u ostatních (N v masce) udává celkový počet slov ve všech kódech, vyhovujících dané masce (což jsou jednotlivé části, do kterých byla kniha rozdělena), tedy vlastně v celé knize.

Použití masek ukazují následující příklady:

Potřebujete-li například najít podrobnější anotaci o textu s kódem ln94181, najdete v tabulce následující řádek, který jako jediný vyhovuje masce. Z něj se dozvíte, že jde o Lidové noviny č.181 z roku 1994.

lnYYXXX kol.: Lidové noviny č. XXX / 19YY. Lidové noviny, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

Podobně například kód mf981106 znamená, že jde o číslo MF Dnes z 6.listopadu 1998 a opus vl_43_95, že jde o 43. číslo týdeníku Vlasta, ročník 1995.

mfYYMMDD kol.: Mladá fronta Dnes ze dne DD.MM. 19YY. MaFra, a.s., 19YY. [PUB,MIX,NWS]

vl_XX_YY kol.: Vlasta č. XX / 19YY. Vlasta, 19YY. [PUB,HOU,J]

Opusu pec3 odpovídá následující položka, která mimo jiné říká, že celkový počet slov ve všech opusech, vyhovujících masce "pecN" (tedy v celé knize), je 99637.

pecN Pecka, Karel: Štěpení. Atlantis, 1993. [NOV,X,B,99637]

Informace o typu textu

V hranatých závorkách na konci každého bibliografického údaje jsou uvedeny zkratky, které podávají základní charakteristiku textu. Údaj má obecný tvar [TXTYPE,GENRE,MED,COUNT], kde jednotlivé položky znamenají: typ textu, žánr/odborná oblast, médium a počet slov díla.

Tak například značka [VER,JUN,B,1108] označuje básnický text (VER) pro děti a mládež (JUN) vydaný knižně (B), který má 1108 slov.

Seznam kódů jednoznačně identifikujících text:


[0-9] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [CH] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [Z]

000fit  X: úvodní poznámka nakladatele. Ikar, 1996. [POP,SPO,B,202]

000fitdi   Eversonová, Cory: Buď fit - poděkování. Ikar, 1996. [POP,SPO,B,348]

00N   Spillaneová, Mary: Poradce pro vytváření osobního image ženy. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,41034]

N   Jächel, Karin: I tohle je manželství.... Ikar, 1996. [POP,SCT,B,77378]

NdilN   Dostojevskij, Fjodor Michajlovič: Idiot. Ikar, 1996. [NOV,X,B,162847]

Nfit   Eversonová, Cory: Buď fit. Ikar, 1996. [POP,SPO,B,52794]

150   kol.: 150 Hoří 1, 2, 3(I.část)/1998. 150 hoří, 1998. [POP,SEC,J,20625]

16telev   Cysařová, Helena: 16x život s televizí - Hovory za obrazovkou. Filmový a televizní svaz, 1998. [POP,TVF,B,42733]

2charms   Charms, Daniil: Let do nebe. Volvox Globator, 1997. [VER,X,B,9438]

abeceda   Šmejkal, Roman: Zvířátková abeceda. Knižní klub, 1996. [VER,JUN,B,1108]

adelheid   Körner, Vladimír: Adelheid. Československý spisovatel, 1989. [NOV,X,B,24954]

afoi197   kol.: Bulletin AFOI 1/97. Asociace pro ochranu informací, 1997. [POP,SEC,J,9674]

afoi297   kol.: Bulletin AFOI 2/97. Asociace pro ochranu informací, 1997. [POP,SEC,J,8764]

agflek   kol.: Písničky skupiny AG Flek. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,633]

akupres   Meyer, Christian: Akupresura. Knižní klub, 1995. [POP,MED,B,35066]

akvarium   Hofmann, Jaroslav - Novák, Jindřich: Akvarium. Brázda, 1998. [POP,AMU,B,68131]

alenas   Vyskočil, Ivan: Malý Alenáš. Práce, 1990. [COL,JUN,B,17786]

amsc397   kol.: Amatérská scéna 3/97. Amatérská scéna, 1997. [POP,THE,J,37699]

ananal   kol.: Anorganická analýza v životním prostředí. 2 Theta, 1998. [COL,CHE,B,35727]

andel   Uhde, Milan: Modrý anděl. Atlantis, 1991. [NOV,X,B,5459]

andele   Guardini, Romano: Andělé. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [SCI,REL,B,8972]

anderces   Machalický, Jiří: Jiří Anderle Kresby.Grafika.Obrazy.Objekty 1954-95. Slovart, 1995. [POP,ART,B,5440]

angl_l   Čapek, Karel: Anglické listy. Československý spisovatel, 1980. [FAC,TRV,B,20073]

anhang   Šubrtová, Alena: Dodatek. Ikar, 1996. [SCI,JUR,B,4025]

aop199   kol.: Acta Oeconomica Pragensia 1/99. VŠE, 1999. [SCI,ECO,J,70520]

aop299   kol.: Acta Oeconomica Pragensia 2/99. VŠE, 1999. [SCI,JUR,J,71716]

aop599   kol.: Acta Oeconomica Pragensia 5/99. VŠE, 1999. [SCI,EDU,J,43991]

aop699   kol.: Acta Oeconomica Pragensia 6/99. VŠE, 1999. [SCI,ECO,J,98016]

ar196   kol.: Alarm Revue 1/96. Fire Edit, 1996. [POP,SEC,J,11416]

ar197   kol.: Alarm revue 1/97. Fire Edit, 1997. [POP,SEC,J,13422]

ar296   kol.: Alarm revue 2/96. Fire Edit, 1996. [POP,SEC,J,12636]

ar297   kol.: Alarm revue 2/97. Fire Edit, 1997. [POP,SEC,J,21362]

ar396   kol.: Alarm revue 3/96. Fire Edit, 1996. [POP,SEC,J,16631]

ar397   kol.: Alarm revue 3/97. Fire Edit, 1997. [POP,SEC,J,14082]

ar496   kol.: Alarm revue 4/96. Fire Edit, 1996. [POP,SEC,J,12444]

ar596   kol.: Alarm revue 5/96. Fire Edit, 1996. [POP,SEC,J,17006]

arch0199   kol.: Architekt 1/99. Architekt - Newton, 1999. [PUB,ARC,J,45405]

arch0299   kol.: Architekt 2/99. Architekt - Newton, 1999. [PUB,ARC,J,48302]

arch1998   kol.: Architekt 19/98. Architekt - Newton, 1998. [PUB,ARC,J,44076]

arch2098   kol.: Architekt 20/98. Architekt - Newton, 1998. [PUB,ARC,J,29769]

arch2298   kol.: Architekt 22/98. Architekt - Newton, 1998. [PUB,ARC,J,19624]

arch2498   kol.: Architekt 24/98. Architekt - Newton, 1998. [PUB,ARC,J,23771]

aron1   Aron, Raymond: Demokracie a totalitarismus. Atlantis, 1993. [SCI,POL,B,28856]

aron2   Aron, Raymond: Hledání stability a efektivity. Atlantis, 1993. [SCI,POL,B,24008]

aron3   Aron, Raymond: Demokracie a totalitarismus. Atlantis, 1993. [SCI,POL,B,22694]

artodays   Lucie-Smith, Edward: Artoday: současné světové umění. Slovart, 1996. [POP,ART,B,71843]

atomspek   Dočekal, Bohumil: Základy atomové absorpční spektrometrie. 2 Theta, 1997. [SCI,PHY,B,15616]

atomvod   Tomášek, Vladimír: Analýza vod. 2 Theta, 1997. [SCI,PHY,B,1797]

autismus   Peeters, Theo: Autismus. Scientia, 1998. [POP,EDU,B,58764]

avion  Kratochvil, Jiří: Avion. Atlantis, 1995. [NOV,X,B,54583]

b29   Nowicki, Jacek: B- 29 Superfortress. AJ - PRESS, 1992. [POP,MIL,B,32098]

babel   Babel, Isaac: Deník 1920. Torst, 1993. [FAC,MEM,B,25649]

barakcie   kol.: Fites - mluvené texty. Filmový a televizní svaz, 1998. [ADM,CIN,ALT,11336]

bardaur   Barbey d´Aurevilly, Jules: Tři Ďábelské novely. Slovart, 1998. [COL,X,B,34485]

basne   Čapek, Karel: Básnické počátky. Československý spisovatel, 1993. [VER,MIX,B,4565]

besidka   kol.: Fites - mluvené texty. Filmový a televizní svaz, 1998. [ADM,CIN,ALT,11716]

betka1   Novotná, Jarmila: Matematika s Betkou 1. Scientia, 1996. [TXB,MAT,B,28900]

bezhnuti   Štolba, Jan: Bez hnutí křídel. Ivo Železný, 1996. [VER,NA,B,8608]

bio99   kol.: Biologické listy. Biologické listy, 1999. [SCI,BIO,J,37330]

biochem   Vodrážka, Z.: Biochemie. Scientia, 1997. [TXB,CHE,B,60992]

biolclov   Novotný, I. - Hruška, M.: Biologie člověka. Fortuna, 1995. [TXB,MED,B,49054]

bl1   Blatný, Ivan: Verše. Atlantis, 1995. [VER,Y,B,26325]

bl2   Blatný, Ivan: Verše. Atlantis, 1995. [VER,Y,B,25534]

bobul   Grau - Jung - Munker: Bobulovité, užitkové a léčivé rostliny. Knižní klub, 199f. [POP,BOT,B,66100]

bondy   Bondy, Egon: Leden na vsi. Torst, 1995. [NOV,MIX,B,23662]

borivoj   Mlčoušek, Jiří: Hajný Vítězslav a fořt Bořivoj. Myslivost, s.r.o., 1994. [NOV,AGR,B,80234]

bosko   Fischl, Viktor: Strýček Bosko. Atlantis, 1993. [NOV,ALT,B,15739]

boskov   kol.: Regionální noviny Boskovicka. 1997. [PUB,REG,NWS,201330]

botanika   Kubát a kol.: Botanika - SŠ učebnice. Scientia, 1996. [TXB,BOT,B,59097]

bovaryN   Flaubert, Gustave: Paní Bovaryová. Ikar, 1996. [NOV,X,B,93943]

bozimedu   Herbert, Frank: Božský imperátor Duny. Svoboda, 1996. [NOV,SCF,B,117849]

brizy   Lustig, Arnošt: Bílé břízy na podzim. Atlantis, 1995. [NOV,MEM,B,60607]

burded   Burian, Jan - Dědeček, Jiří: Písně Jana Buriana a Jiřího Dědečka. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,823]

burian   Burian, Jan: Je tu nějaký zavěšený kafe?. Nakladatelství Lidové noviny, 1992. [COL,ALT,B,31510]

bv-1   kol.: Bizoní vítr č. 1/96. Liga lesní moudrosti, 1996. [PUB,AMU,J,16360]

bv-2   kol.: Bizoní vítr č. 2/96. Liga lesní moudrosti, 1996. [PUB,AMU,J,19041]

bv-3   kol.: Bizoní vítr č. 3/96. Liga lesní moudrosti, 1996. [PUB,AMU,J,16552]

bv-4   kol.: Bizoní vítr č. 4/96. Liga lesní moudrosti, 1996. [PUB,AMU,J,19414]

bv-5   kol.: Bizoní vítr č. 5/96. Liga lesní moudrosti, 1996. [PUB,AMU,J,19687]

camus   Camus, Albert: Mýtus o Sisyfovi. Svoboda, 1995. [SCI,PHI,B,31770]

cast   Neesová-Delavalová, B.: Čekám děťátko. Ikar, 1996. [POP,MED,B,10660]

ceedrah   kol.: České dráhy. Staženo z internetu, 1999. [POP,TRA,NET,613369]

cer2   Černý, Václav: Paměti I. Atlantis, 1994. [FAC,MEM,B,148144]

cest   Šafařík, Josef: Cestou k poslednímu. Atlantis, 1992. [COL,ALT,B,182976]

cestkdok   Minařík, Květoslav: Cesta k dokonalosti. Canopus, 1991. [POP,EXC,B,44480]

cestruch   Hesková, Marie: Základní problémy cestovního ruchu. VŠE, 1999. [SCI,ECO,J,25919]

cesverze   kol.: Fites - mluvené texty. Filmový a televizní svaz, 1998. [ADM,TVF,ALT,9683]

ceszap94   kol.: Český zápas 1994. Český zápas, Wuchterlova 5, Praha 6, 1994. [POP,REL,J,158557]

cinm1197   kol.: Cinema 11/97. Cinema, 1997. [PUB,CIN,J,35163]

cinm198   kol.: Cinema 1/98. Cinema, 1998. [PUB,CIN,J,36810]

cinm797   kol.: Cinema 7/97. Cinema, 1997. [PUB,CIN,J,35889]

cinm997   kol.: Cinema 9/97. Cinema, 1997. [PUB,CIN,J,32200]

cirkunas   Opatrný, Aleš: Stručně o církvi u nás. Pastorační středisko, 1993. [POP,REL,B,3864]

cl-2-95   kol.: Česká literatura 2/95. Ústav pro českou literaturu, 1995. [SCI,LIT,J,30112]

cl-3-97t   kol.: Česká literatura 3/97. Ústav pro českou literaturu, 1997. [SCI,LIT,J,29776]

cl-6-94   kol.: Česká literatura 6/94. Ústav pro českou literaturu, 1994. [SCI,LIT,J,28929]

clavis96   kol.: Clavis 1996. Staženo z internetu, 1996. [FAC,AMU,NET,70988]

clavis97   kol.: Clavis 1997. Staženo z internetu, 1997. [FAC,AMU,NET,61903]

clavis98   kol.: Clavis 1998. Staženo z internetu, 1998. [FAC,AMU,NET,64869]

clavis99   kol.: Clavis 1999. Staženo z internetu, 1999. [FAC,AMU,NET,33014]

cmprYYXX   kol.: Českomoravský profit č. XX / 19YY. Ringier ČR, a.s., 19YY. [PUB,ECO,J]

condor   Skotnicki, M. - Nowakowski, T. - Zalewski, K.: Legion Condor. Intermodel, 1996. [POP,MIL, B,51314]

csz397   kol.: Českoskalický zpravodaj 3/97. MěÚ Česká Skalice, 1997. [ADM,REG,J,4720]

csz497   kol.: Českoskalický zpravodaj 4/97. MěÚ Česká Skalice, 1997. [ADM,REG,J,6074]

cten497   kol.: Čtenář 4/97. Academia, 1997. [POP,LIT,J,20558]

ctmluv   kol.: Fites - mluvené texty. Filmový a televizní svaz, 1998. [ADM,TVF,ALT,10223]

cw97   kol.: Computerworld 1997. IDG Publishing, a.s., 1997. [PUB,COM,J,636868]

cw99   kol.: Computerworld 1999. IDG Publishing, a.s., 1999. [PUB,COM,J,169150]

dabing   kol.: Fites - mluvené texty. Filmový a televizní svaz, 1998. [ADM,TVF,ALT,8829]

dacice97   kol.: Město Dačice informuje 1997. MěÚ Dačice, 1997. [ADM,REG,OC,6974]

dacice98   kol.: Město Dačice informuje 1998. MěÚ Dačice, 1998. [ADM,REG,OC,1618]

dane0499   kol.: Daně 4/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,18152]

dane0699   kol.: Daně 6/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,18427]

dane1099   kol.: Daně 10/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,17235]

danek   Daněk, Wabi: Písničky Wabiho Daňka. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT, NET,7383]

dedecek   Dědeček, Jiří: Písničky Jiřího Dědečka. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,7384]

dejinym   Krauss, Anna-Carola: Dějiny malířství od renesance k dnešku. Slovart, 1996. [POP,ART,B,67731]

dejirska   Moody, Theodor W. - Martin, Francis X. a kol.: Dějiny Irska. Nakladatelství Lidové noviny, 1996. [POP,HIS,B,18110]

dejnemmk   Müller, Helmut - Krieger, Karel Friedrich: Dějiny Německa. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [SCI,HIS,B,57232]

dejsprav   Mates, Pavel - Matula, Miloš: Kapitoly z dějin a teorie veřejné správy - kap. 10. VŠE, 1999. [SCI,MAN,B,44998]

deniky   Peroutka, Ferdinand: Deníky, dopisy, vzpomínky. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [FAC,MEM,B,71833]

des   Hubbard, L. Ron: Děs. Svoboda, 1993. [NOV,CRM,B,32088]

deti   Heineová, G. - Barthelová, J.: Vše pro nejmenší. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,10361]

deti1   Heineová, G. - Barthelová, J.: Vše pro nejmenší. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,11026]

df96   kol.: Data & fakta 1996. Sociologický ústav, 1996. [SCI,SOC,J,21212]

df97   kol.: Data & fakta 1997. Sociologický ústav, 1997. [SCI,SOC,J,6578]

dickenN   Dickens, Charles: Nadějné vyhlídky. Ikar, 1996. [NOV,X,B,171290]

diplprac   Synek, Miloslav: Jak psát diplomové a jiné písemné práce. VŠE, 1999. [TXB,ECO,STE,11382]

ditasax   Lustig, Arnošt: Dita Saxová. Čs. spisovatel Praha, 1962. [NOV,X,B,65839]

divak   Škvorecký, Josef: Divák v únorové noci. Ivo Železný, 1996. [COL,X,B,25009]

divis   Diviš, Ivan: Noé vypouští krkavce. Torst, 1995. [VER,X,B,7884]

divis1   Diviš, Ivan: Teorie spolehlivosti. Torst, 1994. [COL,Y,B,207225]

dobes   Dobeš, Pavel: Písničky Pavla Dobeše. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,16358]

dokdomov   X: Dokonalý domov. Knižní klub, 1998. [POP,HOU,B,78334]

doktorv   Gordon, Richard: Doktor na větvi. Ivo Železný, 1997. [NOV,X,B,55946]

domov   kol.: Domov 1996-1998. Economia a.s., 199g. [PUB,HOU,J,231698]

dospivam   Cyran, Wolfgang Dr.: Dospívám v ženu. Ivo Železný, 1997. [POP,EDU,B,37970]

dospivap   X: záložka. Ivo Železný, 1997. [POP,INF,B,106]

drevu297   kol.: Divadelní revue 2/97. Divadelní ústav, 1997. [SCI,THE,J,49654]

drevue   kol.: Divadelní revue. Divadelní ústav, 1997. [SCI,THE,J,81305]

dtrava   kol.: Písničky skupiny Druhá tráva. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,2428]

duchcsde   Bělina, Pavel - Fidler, Jiří: Osobnosti ducha českých dějin. Fragment, 1996. [ENC,HIS,B,22249]

durrell   Durrell, Gerald: O mé rodině a jiné zvířeně. Odeon, 1968. [NOV,X,B,89580]

durych   Durych, Jaroslav: Kouzelný kočár. Torst, 1995. [NOV,MIX,B,197525]

dvesrdce   Starová, Darren: Beverly Hills 90210 Dvě srdce. Egmont, 1994. [NOV,X,B,35332]

dyba   Dyba, Karel: Na dráze vzestupu. Knižní klub, 199f. [ENC,ECO,B,26988]

eastwick   Updike, John: Čarodějky z Eastwicku. Svoboda, 1993. [NOV,EXC,B,95109]

ebeni   bratři Ebenové: Písničky bratří Ebenů. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,5087]

ecce   Kohout, Pavel: Ecce Constantia!. Dilia, 1990. [SCR,X,B,20397]

eco   Eco, Umberto: Jméno růže. Odeon, 1988. [NOV,MIX,B,158540]

efemdop   X: Efeméra - dopisy. X, 199d. [MIS,LET,ALT,45595]

efemost   X: Efeméra - ostatní. X, 199f. [MIS,MIX,OC,285704]

efemvtip   X: Efeméra - vtipy. X, 199f. [MIS,ALT,NET,24784]

echoes   Wendvorth, Sally: Ozvěny minulosti. Harlequin, 1991. [NOV,X,B,36902]

ekl   Kovtun, Jiří: Pražská ekloga. Atlantis, 1992. [NOV,X,B,76992]

eko   Ondok, Petr Josef: Člověk a příroda. Karmelitánské nakladatelství, 1998. [SCI,PHI,B,14534]

ekologie   Kohák, Erazim - Kolářský, Rudolf - Míchal, Igor: Závod s časem : Texty z morální ekologie. Torst, 1995. [POP,ENV,B,74084]

eljinak   Myslík, Jiří: Elektrotechnika jinak aneb další hlavolamy. Ben, 1998. [POP,IND,B,20327]

elmag   Myslík, Jiří: Elektromagnetické pole - základy teorie. Ben, 1998. [POP,IND,B,18239]

elobvody   Myslík, Jiří: Elektrické obvody. Ben, 1998. [TXB,IND,B,28502]

elsbirka   Kovář, Oldřich: Elektronika - sbírka příkladů. Ben, 1998. [POP,MAT,B,15819]

emoke   Škvorecký, Josef: Legenda Emöke. Ivo Železný, 1996. [COL,X,B,15672]

encymedi   Duin, Nancy: Historie medicíny. Slovart, 1997. [POP,MED,B,118579]

ener0699   kol.: Energetika č. 6/99. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 1999. [POP,ENE,J,25979]

ener0799   kol.: Energetika č. 7-8/99. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 1999. [POP,ENE,J,45419]

ener0999   kol.: Energetika č. 9/99. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 1999. [POP,ENE,J,17222]

ener1099   kol.: Energetika č. 10/99. Český svaz zaměstnavatelů v energetice, 1999. [POP,ENE,J,13944]

epidemN   Cook, Robin: Epidemie. Ikar, 1996. [NOV,X,B,106239]

erben   Erben, Roman: Artyčoky chána kučuma. Torst, 1995. [VER,X,B,16088]

eth   Bláha, Inocenc Arnošt: Ethika jako věda. Atlantis, 1991. [SCI,PHI,B,31331]

etiketcl   Durcklová, Jacqueline: Podnikatelská etiketa. Svoboda, 1997. [POP,MAN,B,19576]

exoti   Smrček, Martin: Exotičtí ptáci a jejich chov. Brázda, 1998. [POP,AMU,B,41627]

extaze   kol.: Extaze. PK 62, Sazečská 8, Praha 10, 108 25, 1997. [PUB,MIN,J,1151]

faktafan   Macoska, Janet - Reisfeld, Randi: Baywatch: Fakta pro fanoušky: Pobřežní hlídka. Egmont, 1994. [PUB,CIN,B,19948]

fangle   Suchý, Jiří: Vyvěste fangle. Mladá fronta, 1968. [COL,MIX,B,35304]

fc94   kol.: Folk a Country. Folk & country, 1994. [PUB,MUS,J,161397]

filkozpe   Davis, Philip J.: Filosofující kočka z Pembroke. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [NOV,MIX,B,24165]

filmXXYY   kol.: Filmový přehled č. XX / 19YY. Filmový přehled, 19YY. [PUB,CIN,J]

fimfarum   Werich, Jan: Fimfárum. Albatros, 1978. [COL,JUN,B,37622]

fisar   Fišar, Zdeněk: Biochemické hypotézy afektivních poruch. Galén, 1998. [SCI,MED,B,18919]

fites197   kol.: Fites - Zpravodaj 1/97. Filmový a televizní svaz, 1997. [PUB,TVF,ALT,22259]

fites299   kol.: Fites - Zpravodaj 2/99. Filmový a televizní svaz, 1999. [PUB,TVF,J,12411]

fites395   kol.: Fites - Zpravodaj 3/95. Filmový a televizní svaz, 1995. [PUB,TVF,ALT,9399]

fites496   kol.: Fites - Zpravodaj 4/96. Filmový a televizní svaz, 1996. [PUB,TVF,ALT,18794]

fites498   kol.: Fites - Zpravodaj 4/98. Filmový a televizní svaz, 1998. [PUB,TVF,J,22111]

fitestan   X: Fites - stanovy. Filmový a televizní svaz, 1995. [ADM,JUR,ALT,3243]

fleret   kol.: Písničky skupiny Fleret. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,5200]

flos_iv   Flos, Franišek: Lovci kožišin. Volvox Globator, 1997. [NOV,X,B,4581]

form2   Forman, Miloš - Novák, Jan: Co tě nezabije.... Atlantis, 1994. [FAC,MEM,B,39679]

form3   Forman, Miloš - Novák, Jan: Co tě nezabije.... Atlantis, 1994. [FAC,MEM,B,35811]

foru0198   kol.: Fórum 1/98. ABF, 1998. [PUB,ARC,J,26319]

foru0299   kol.: Fórum 2/99. ABF, 1999. [PUB,ARC,J,14537]

foru0398   kol.: Fórum 3/98. ABF, 1998. [PUB,ARC,J,19039]

foru0498   kol.: Fórum 4/98. ABF, 1998. [PUB,ARC,J,19432]

foru0798   kol.: Forum 7/98. ABF, 1998. [PUB,ARC,J,22855]

foru1098   kol.: Fórum 10/98. ABF, 1998. [PUB,ARC,J,16381]

fotogr98   kol.: Fotografie 1998. Fotografie, 1998. [POP,ART,J,180799]

frankova   Franková, Anna: Deník Anny Frankové. Nakladatelství Lidové noviny, 1991. [FAC,MEM,B,60391]

freitag   Freitag, F. Erhard: Síla podvědomí. Knižní klub, 199e. [POP,PSY,B,22045]

fucik   Fučík, Julius: Reportáž psaná na oprátce. Torst, 1995. [NOV,MEM,B,23882]

fyto   Škoda, V. - Kohout, V. - Zitta, M.: Obecná fytotechnika. ČZU, 1997. [TXB,AGR,STE,54921]

fyto2   Škoda, V. - Kohout, V. - Zitta, M.: Obecná fytotechnika 2. ČZU, 1997. [TXB,AGR,STE,27530]

fyzikako   Rojko, M. - Dolejší, J. - Kuchař, J. - Mandíková, D.: Fyzika kolem nás. Scientia, 199f. [TXB,PHY,B,31896]

g0199   kol.: Hudební rozhledy 1/99 - Gramorevue. Hudební rozhledy, 1999. [POP,MUS,J,10590]

gaykoktl   kol.: Gaykoktejl. PK 62, 1997. [PUB,MIN,J,28923]

genetika   Dostál, Jaromír: Genetika pro chovatele psů nejen loveckých plemen. Myslivost, s.r.o., 1995. [SCI,AGR,B,59043]

gentlem   Segal, Erich: Gentlemani z Harvardu. Knižní klub, 1996. [NOV,X,B,120897]

geo961   kol.: Sborník české geografické společnosti 1/96. Česká geografická společnost, 1996. [SCI,GEO,J,22230]

geo962   kol.: Sborník České geografické společnosti 2/96. Česká geografická společnost, 1996. [SCI,GEO,J,7674]

geo963   kol.: Sborník České geografické společnosti 3/96. Česká geografická společnost, 1996. [SCI,GEO,J,18395]

geo964   kol.: Sborník České geografické společnosti 4/96. Česká geografická společnost, 1996. [SCI,GEO,J,9986]

glosova   Glosová, Libuše: Cytologický atlas mozkomíšního moku. Galén, 1998. [SCI,MED,B,5036]

gombro1   Gombrowicz, Witold: Deník. Torst, 1994. [FAC,CHR,B,97078]

gombro23   Gombrowicz, Witold: Deník. Torst, 1994. [FAC,CHR,B,141465]

greens   kol.: Písničky skupiny Greenhorns. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,16464]

grilob   X: Grilování na zahradě i na balkoně. Knižní klub, 1997. [ENC,HOU,B,73]

grilovan   X: Grilování na zahradě i na balkoně. Knižní klub, 1997. [ENC,HOU,B,18308]

groteska   Vonnegut, Kurt: Groteska. Mladá fronta, 1981. [NOV,X,B,32588]

grun   Grün, Anselm: Proměňující moc víry. Karmelitánské nakladatelství, 1998. [POP,REL,B,13765]

grusa   Gruša, Jiří: Dotazník. Atlantis, 1990. [NOV,X,B,64470]

habermas   Horster, Detlef: Jürgen Habermas. Svoboda, 1995. [SCI,PHI,B,26991]

hainer   Hainer, V.: X. Galén, 1998. [SCI,MED,B,28289]

halston   Halston, Carol: Muž od vedle. Harlequin, 1993. [NOV,X,B,27291]

hanc   Hanč, Jan: Události. Torst, 1995. [VER,MIX,B,72128]

havaj   Stingl, Miloslav: Očarovaná Havaj. Svoboda, 1981. [FAC,TRV,B,114502]

havel   Kriseová, Eda: Václav Havel. Atlantis, 1991. [NOV,MEM,B,69207]

havel1   Havel, Václav: Vážení občané (projevy 07/90 - 07/92). Nakladatelství Lidové noviny, 1992. [COL,POL,B,72511]

havlik   Havlík, Jiří: Infekční nemoci: příručka pro praktické lékaře. Galén 1998. [SCI,MED,B,64013]

heartsN   Andrewsová, Virgine: Zklamaná srdce. Ikar, 1996. [NOV,X,B,69403]

heaven19   Andrewsová, Virgine: Nemilovaná - část. Ikar, 1996. [NOV,X,B,4437]

heaven4   Andrewsová, Virgine: Nemilovaná - část. Ikar, 1996. [NOV,X,B,4540]

hilsky   Hilský, Martin: Modernisté. Torst, 1995. [SCI,LIT,B,63753]

hitbezre   Starová, Darren: Beverly Hills 902 10 Hit bez reklamy. Egmont, 199d. [NOV,X,B,44045]

hlasy   kol.: Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře. Torst, 1991. [COL,LET,B,48719]

hlavol   Myslík, Jiří: Hlavolamy z elektrotechniky. Ben, 1996. [POP,AMU,B,27523]

hmyz_cap   Čapek, Karel - Čapek, Josef: Ze života hmyzu. Československý spisovatel, 1982. [SCR,MIX,B,14573]

hnb6   kol.: Hospodářské noviny. Hospodářské noviny, 1996. [PUB,ECO,NWS,624229]

hnh5   kol.: Hospodářské noviny. Hospodářské noviny, 1995. [PUB,MIX,NWS,6269574]

hnk5   kol.: Hospodářské noviny. Hospodářské noviny, 1995. [PUB,MAN,NWS,246555]

hnk6   kol.: Hospodářské noviny. Hospodářské noviny, 1996. [PUB,MAN,NWS,244484]

hnv6   kol.: Hospodářské noviny. Hospodářské noviny, 1996. [PUB,MIX,NWS,928376]

holand   Čapek, Karel: Obrázky z holandska. Československý spisovatel, 1980. [FAC,TRV,B,8882]

holes897   kol.: Holešovsko 8/97. MÚ Holešov, 1997. [PUB,REG,NWS,37881]

homeop96   kol.: Homeopatie 1996. Staženo z internetu, 1996. [SCI,MED,NET,34635]

homeop97   kol.: Homeopatie 1997. Staženo z internetu, 1997. [SCI,MED,NET,46544]

homeop98   kol.: Homeopatie 1998. Staženo z internetu, 1998. [SCI,MED,NET,45982]

homeop99   kol.: Homeopatie 1999. Staženo z internetu, 1999. [SCI,MED,NET,11060]

honzak   Honzák, Radkin: Komunikační pasti v medicíně. Galén, 1998. [SCI,MED,B,30544]

honzlova   Salivarová, Zdena: Honzlová. Art-servis, 1990. [NOV,MIX,B,69364]

horbuddh   Boisselier, Jean: Buddha: cesta probuzení. Slovart, 1997. [POP,REL,B,35964]

horejsi   Hořejší, Jaroslav: X. Galén, 1998. [POP,MED,B,84878]

hory   X: Život v přírodě - Hory. Slovart, 1996. [POP,ZOO,B,49213]

host   Stout, Rex: Večení host. Knižní klub, 1996. [NOV,CRM,B,52962]

housle   Horníček, Miroslav: Dobře utajené housle. Čs. spisovatel Praha, 1967. [COL,X,B,24823]

hovory   Škvorecký, Josef: Hovory s Okťabrinou. 1996. [COL,X,B,51652]

hr0299   kol.: Hudební rozhledy 2/99. Hudební rozhledy, 1999. [POP,MUS,J,28551]

hr0499   kol.: Hudební rozhledy 4/99. Hudební rozhledy, 1999. [POP,MUS,J,27056]

hr0997   kol.: Hudební rozhledy 9/97. Hudební rozhledy, 1997. [POP,MUS,J,28798]

hr1097   kol.: Hudební rozhledy 10/97. Hudební rozhledy, 1997. [POP,MUS,J,32556]

hradec   Hradecká, Edita: Maria, růže tajemná. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [POP,REL,B,13499]

hrnec   Eckertovi, A. a G.: Vaříme v římském hrnci. Ivo Železný, 1997. [ENC,HOU,B,17419]

hrobon   Hroboň, Miroslav a kol.: Nedoslýchavost. Galén, 1998. [POP,MED,B,25837]

hry   Bakalář, Eduard: Moderní společenské hry. Mladá fronta, 1980. [POP,AMU,B,20238]

hry-4   Uhde, Milan: Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl. Atlantis, 1995. [SCR,X,B,13684]

hry-6   Uhde, Milan: Velice tiché Ave. Atlantis, 1995. [SCR,X,B,8796]

hryinet   kol.: Hry. Staženo z internetu, 199g. [ENC,AMU,NET,234539]

hryprdes   Wilkesová, Angela: Hry pro deštivý den. Slovart, 1998. [POP,AMU,B,10252]

hryvprir   Wilkesová, Angela: Hry v přírodě. Slovart, 1998. [POP,AMU,B,11081]

hubnout   Guérineau, Bertrand: Jak nehubnout hloupě. Svoboda, 1994. [POP,HOU,B,49652]

hutan   kol.: Hutní analytika 1997. 2 Theta, 1997. [COL,IND,B,49628]

hutka   Hutka, Jaroslav: Písničky Jaroslava Hutky. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,4623]

hvcesfil   Vítková, Radana: Hvězdy českého filmu IV. Fragment, 1998. [POP,CIN,B,40962]

hvezcefi   Čáslavský, Karel - Merhaut, Václav: Hvězdy českého filmu II. Fragment, 1996. [POP,CIN,B,33962]

ch1   Chvatík, Květoslav: Svět románů Milana Kundery. Atlantis, 1994. [SCI,LIT,B,21805]

ch2   Chvatík, Květoslav: Svět románů Milana Kundery. Atlantis, 1994. [SCI,LIT,B,21553]

chalupa   Měšťan, Radomír: Opravujeme a upravujeme chalupu. SNTL, 1978. [POP,HOU,B,67088]

chalupec   Chalupecký, Jindřich: Expresionisté. Torst, 1992. [SCI,LIT,B,64743]

chleb   Breemen, Peter G. van: Jako rozlámaný chléb. Karmelitánské nakladatelství, 199f. [SCI,REL,B,40542]

choeskud   Nienhaus, Franz - Butin, Heinz - Böhner, Bern: Atlas chorob a škůdců okrasných dřevin. Brázda, 1998. [POP,AGR,B,48591]

chvalzp   Horníček, Miroslav: Chvalozpěvy. Svoboda, 1995. [COL,ALT,B,34550]

ian98   kol.: Instantní astronomické noviny 1998. Staženo z internetu, 1998. [POP,AST,NET,95336]

ikaros97   kol.: Ikaros 1997. Staženo z internetu, 1997. [SCI,INF,NET,83261]

ikaros98   kol.: Ikaros 1998. Staženo z internetu, 1998. [SCI,INF,NET,175043]

ikaros99   kol.: Ikaros 1999. Staženo z internetu, 1999. [SCI,INF,NET,123041]

ikony1   Babic, Gordana - uspořádala: Ikony. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [POP,REL,B,12066]

ing   Škvorecký, Josef: Příběh inženýra lidských duší (II). Atlantis, 1992. [NOV,MEM,B,102350]

inlineN   Edward, Chris: Abeceda inline bruslení. Ikar, 1996. [POP,SPO,B,8884]

irskrajk   Prokešová, Růžena: Irská háčkovaná krajka. Paličkování, 1995. [POP,HOU,OC,10438]

isYYXX   kol.: Informační servis č. XX / 19YY. Respekt, Bolzanova 7, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

ital_l   Čapek, Karel: Italské listy. Československý spisovatel, 1980. [FAC,TRV,B,14888]

jahelka   Jahelka, Ivo: Písničky Iva Jahelky. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,16928]

jak_se   Čapek, Karel: Jak se co dělá. Československý spisovatel, 1984. [COL,MIX,B,27609]

janznepo   Vlček, Emanuel: Jan z Pomuku (Sv. Jan Nepomucký). Vesmír, 1993. [SCI,HIS,B,20796]

jazz   Fordham, John: Jazz. Slovart, 1996. [POP,MUS,B,41142]

jednani   Brochet, Siegfried: Úspěch na jednáních a konferencích. Ivo Železný, 1997. [MIS,SOC,B,18157]

jejitouh   Smith, K. T.: Beverly Hills ... a jejich touhy. Egmont, 1995. [NOV,X,B,58320]

jenny   Woods, Sheryl Jenny: Jenny, jsi krásná. Harlequin, 1993. [NOV,X,B,35640]

jep   Novák, Jan: Miliónový jeep. Atlantis, 1992. [NOV,X,B,85148]

jeruz   Collins, Larry - Lapierre, Dominique: Ó Jeruzaléme!. Nakladatelství Lidové noviny, 1993. [NOV,X,B,171452]

jinofepe   kol.: Jiní o Ferdinandu Peroutkovi. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [FAC,LET,B,22578]

jirouso   Jirousová, Věra: Co je tu, co tu není. Torst, 1995. [VER,X,B,8718]

joga   Waterstone, R.: India - část. Knižní klub, 199f. [POP,EXC,B,17231]

jsdyltyp   Manteufel, Irene: Beverly Hills 902 10 Jsi Dylanův typ? Egmont, 1995. [POP,AMU,B,10997]

kabes   Kabeš, Petr: Skanzeny. Atlantis, 1991. [VER,Y,B,5958]

kala   Kala, Miroslav: Maligní nádory mozku dospělého věku. Galén, 1998. [SCI,MED,B,27073]

kalend   Hauptbahnhof, Eberhardt: Nedokončený kalendář na tento rok.... Torst, 1994. [IMA,SCF,B,70637]

kalib   MacBride, Allen Roger: Kalibán Isaaka Asimova. Knižní klub, 199f. [NOV,SCF,B,105594]

kamery   Bubílková, Zuzana: Co kamery neviděly. Nakladatelství Lidové noviny, 1993. [FAC,MEM,B,56621]

kantilen   Biedermannová, Carola: Lítostivá kantiléna. Ivo Železný, 1995. [NOV,MIN,B,35458]

kap   Procházková, Lenka: Oční kapky. Atlantis, 1991. [NOV,X,B,76226]

kapocesf   Gregorovič, Miroslav: Kapitoly o českém fašismu. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [POP,HIS,B,40723]

kdoblizn   Augustyn, Józef: Kdo je můj bližní? Karmelitánské nakladatelství, 1997. [POP,REL,B,32373]

kelti   Marthasills - Fuchsová: Návrat Keltů. Ivo Železný, 199g. [POP,HIS,B,27680]

kess   Kessler, Hans: Zmrtvýchvstání Ukřižovaného. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [SCI,REL,B,8948]

klener   Klener, Pavel a kol.: Podpůrná léčba v onkologii. Galén, 1998. [SCI,MED,B,61570]

klenotN   Andrewsová, Virgine: Utajený drahokam. Ikar, 1996. [NOV,X,B,96367]

klima   Klíma, Ladislav: Velký román. Torst, 1996. [NOV,Y,B,211348]

klokoci   Suchý, Jiří: Klokočí. Čs. spisovatel Praha, 1964. [SON,X,B,9638]

klusevr   Stevenson, Louis Robert: Klub sebevrahů. Slovart, 1998. [COL,X,B,39632]

knapvers   Knapp, Josef: Zaslechnutý hlas. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [VER,NA,B,1762]

kolar   Pohribný, Arsén: Babylonská věž Jiřího Koláře. Torst, 1993. [SCI,ART,B,10691]

kolsmced   kol.: Kolektivní smlouva ČD, s. o. na rok 1999. Staženo z internetu, 1999. [ADM,TRA,NET,11270]

konesa   Naiková, Anita: Konečně sama! Slovart, 1998. [POP,PSY,B,20851]

kosm   Schapelweinová, Edith: Přírodní kosmetika od hlavy k patě. Ivo Železný, 1995. [POP,HOU,B,23744]

koste   Hauserová, Eva: Na koštěti se dá i lítat aneb Nemožné ženy. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [POP,SOC,B,59429]

kotkota   Fiala, Jiří: Příběh o kočce, ale ne pro kočku. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [COL,ALT,B,1073]

koule   Crichton, Michael: Koule. Svoboda, 1993. [NOV,SCF,B,80239]

kovtun   Kovtun, Jiří: Hřbet velryby. Torst, 1995. [VER,X,B,11317]

kp0398   kol.: Kvasný průmysl 3/98. Kvasný průmysl, 1998. [SCI,CHE,J,10694]

krakatit   Čapek, Karel: Krakatit. Československý spisovatel, 1982. [NOV,MIX,B,77211]

kraldama   Nabokov, Vladimír Vladimirovič: Král, dáma, kluk. Volvox Globator, 1997. [NOV,MIX,B,69478]

krasa   Hellomiová, Margot: Krásná v pár minutách. Knižní klub, 1997. [POP,HOU,B,51475]

krby   Havaš, Peter - Institoris, Vladimír: Krby a kachlová kamna. Ben, 1997. [POP,BUI,B,42865]

kremlick   Kremlička, Vít: Cizrna. Torst, 1995. [VER,X,B,7520]

krest   Hořanský, Pavel - Havlíček, Karel Borovský: Křest svatého Vladimíra. Atlantis, 1991. [VER,ALT,B,8751]

kridla   Ditrych, Břetislav: Svět pod barevnými křídly. Grafické závody Hronov, 1997. [FAC,TRV,B,31711]

krivak   Křivák, Vratislav: Moje matka Vídeň. Ivo Železný, 1997. [VER,NA,B,3595]

krska   Krška: X. Galén, 1998. [SCI,MED,B,31736]

kryl   Kryl, Karel: Písničky Karla Kryla. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,23197]

kto   kol.: Písničky Kamarádů táborových ohňů - K.T.O. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,1064]

kucharka   Fialová, Juliana A.: Česká kuchařka. Merkur, 1978. [POP,HOU,B,157742]

kulkakyc   Kulka, Tomáš: Umění a kýč. Torst, 1994. [SCI,ARS,B,38062]

kuname   Pirandello, Luigi: Kůň na měsíci a jiné povídky. Slovart, 1997. [COL,X,B,32202]

kupka   Kupka, Jiří S.: Čech jako poleno. Knižní klub, 1997. [NOV,X,B,40608]

kusryby   Kůs, Evžen: Ryby. Aventinum, 1999. [ENC,ZOO,B,33905]

kusuapri   X: Kuchařské suroviny a přísady. Slovart, 1996. [ENC,HOU,B,70995]

kvetpril   Prošková, Magdaléna: Květiny pro každou příležitost. Brázda, 1998. [POP,AMU,B,35608]

lasker   Lasker-Schülerová, Else: Moje zázraky. Torst, 1993. [VER,X,B,9411]

lasko   Kratochvil, Jiří: Má lásko, Postmoderno. Atlantis, 1994. [COL,ALT,B,29513]

lavina   Jędrzejewski, Dariusz - Lalak, Zbigniew: Ocelová lavina. Intermodel, 1995. [POP,MIL,B,65284]

ledsyn   Arnaud, G. J.: Synové Liena Raga - Ledová společnost 22. Ivo Železný, 1996. [NOV,SCF,B,37196]

lekar01   Krivaničová, Jarmila: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,10012]

lekar02   Brachfeldová, Jaroslava - Brachfeld, Karel: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,12838]

lekar03   Riedl, Ota: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,5590]

lekar04   Janda, Vladimír: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,7998]

lekar05   Riedl, Ota: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,9712]

lekar06   Švancara, Josef: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,4941]

lekar07   Vinař, Oldřich: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,9383]

lekar08   Houdek, Jiří - Pelák, Zdeněk: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,2007]

lekar09   Doberský, Přemysl: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,12470]

lekar10   Korbelář, Jaroslav: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,3696]

lekar11   Rozsypalová, Marie: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,10042]

lekar12   Riedl, Ota: Domácí lékař. Avicenum, 199f. [POP,MED,B,4262]

leocteni   kol.: Leo čtení 1997. PK 62, 1997. [PUB,MIN,J,102881]

leponap   Gageová, Elizabet: Letmý pohled na punčochu. Knižní klub, 199h. [NOV,X,B,178323]

leszak   X: Lesní zákon - výňatek. Myslivost, s.r.o., 1995. [ADM,JUR,J,9949]

letcispr   X: leták organizace České centrum čistší produkce. České centrum čistší produkce, 1998. [MIS,ENV,ALT,664]

letohr96   kol.: Letohradský měsíčník 1996. Město Letohrad, 1996. [PUB,REG,NWS,80652]

letohr97   kol.: Letohradský měsíčník 1997. Město Letohrad, 1997. [PUB,REG,NWS,112417]

letohr98   kol.: Letohradský měsíčník 1998. Město Letohrad, 1998. [PUB,REG,NWS,121318]

levy   Levý, Jiří: Umění překladu. Ivo Železný, 1997. [SCI,LIT,B,92697]

lidstvo   Stehlík, Jiří: Hmotné perspektivy lidstva. Agentura Koniklec, 1995. [SCI,ENV,B,38994]

lit   Fischl, Viktor: Píseň o lítosti. Atlantis, 1992. [NOV,MEM,B,43382]

liturgie   Kohut, Vojtěch: Liturgie a duchovní život. Pastorační středisko, 1997. [POP,REL,B,2546]

lndYYXXX   kol.: Lidové noviny - Deník č. XXX / 19YY. Lidové noviny, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

lnfiYYXX   kol.: Lidové noviny - Finále č. XX / 19YY. Lidové noviny, 19YY. [PUB,SPO,NWS]

lnkpYYXX   kol.: Lidové noviny - Kulturní příloha č. XX / 19YY. Lidové noviny, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

lnmgYYXX   kol.: Lidové noviny - Magazín č. XX / 19YY. Lidové noviny, 19YY. [PUB,MIX,J]

lnmlYYXX   kol.: Lidové noviny - Moravské listy č. XX / 19YY. Lidové noviny, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

lnnpYYXX   kol.: Lidové noviny - Nedělní příloha č. XX / 19YY. Lidové noviny, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

lnYYXXX   kol.: Lidové noviny č. XXX / 19YY. Lidové noviny, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

lnYYXXXe   kol.: Lidové noviny č. XXX / 19YY - ekonomika. Lidové noviny, 19YY. [PUB,ECO,NWS]

lnYYXXXi   kol.: Lidové noviny č. XXX / 19YY - média. Lidové noviny, 19YY. [PUB,COM,NWS]

lnYYXXXk   kol.: Lidové noviny č. XXX / 19YY - kultura. Lidové noviny, 19YY. [PUB,ARS,NWS]

lnYYXXXp   kol.: Lidové noviny č. XXX / 19YY - politika. Lidové noviny, 19YY. [PUB,POL,NWS]

lnYYXXXs   kol.: Lidové noviny č. XXX / 19YY - sport. Lidové noviny, 19YY. [PUB,SPO,NWS]

lobkow   Lobkowicz, Erwien: Vzpomínky na Monarchii. Ivo Železný, 1997. [FAC,MEM,B,31854]

logst697   kol.: Logistika 6/97. Economia a.s., 1997. [POP,TRA,J,34848]

lolita   Nabokov, Vladimír: Lolita. Odeon, 1991. [NOV,X,B,99295]

loupez   Čapek, Karel: Loupežník. Český spisovatel, a.s., 1994. [SCR,MIX,B,16162]

lutka   Lutka, Petr - Zych, Jiří: Písničky Petra Lutky a Jiřího Zycha. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,4076]

lvi   Ferguson, Don: Lví král. Knižní klub, 1994. [NOV,JUN,B,3543]

m_engl_z   Tatíček, Pavel: Školní administrativa. První reálné gymnázium, 199g. [ADM,EDU,NPU,1925]

macura   Macura, Vladimír: Motáky jako literární dílo. Torst, 1995. [SCI,LIT,B,10666]

mach   Macourek, Miloš: Mach a Šebestová. Albatros, 1982. [COL,JUN,B,14211]

machado   Machado de Assis, Joaquim Maria: Posmrtné paměti. Torst, 1996. [NOV,X,B,57744]

machonin   Machonin, Sergej: Příběh se závorkami (Alternativy). Atlantis, 1995. [FAC,MEM,B,97587]

makropul   Čapek, Karel: Věc Makropulos. Český spisovatel, a.s., 1994. [SCR,MIX,B,17155]

malaspol   Opatrný, Aleš: Malá společenství. Pastorační středisko, 199c. [POP,REL,B,3142]

maly   Malý, Ivan: Lékařská etika v chirurgii. Galén, 1998. [SCI,MED,B,26380]

manmyty   Hauck, Paul: Manželské mýty. Slovart, 1998. [POP,PSY,B,27705]

manze   Leclaire, Day: Manželství z rozumu. Harlequin, 1993. [NOV,X,B,33239]

manzel   Stoklasa, Jaroslav - Moravec, Eduard: Ideální manžel. Mladá fronta, 1986. [POP,HOU,B,60669]

marcin   Marcinko, Richard: Profesionální válečník II. Ivo Železný, 1997. [NOV,X,B,111145]

mardesic   Mardešič, Tonko: Mimotělní oplodnění - faktory ovlivňující úspěšnost. Galén, 1998. [SCI,MED,B,16333]

market   Stehlík, Eduard: Základy marketingu. VŠE, 1999. [SCI,ECO,B,47064]

martan   Bradbury, Ray: Marťanská kronika. Mladá fronta, 1963. [COL,SCF,B,58325]

masaryk   Vaněk, Vladimír: Jan Masaryk. Torst, 1994. [FAC,POL,B,56869]

masaze   Sedmík, Jan: A-Ž Masáže. Svoboda, 1994. [POP,HOU,B,38686]

mashlon   Hooker, Richard - Butterorth, E., Wiliam: Mash v Londýně. Ivo Železný, 1997. [NOV,X,B,45268]

mashpar   Hooker, Richard - Butterorth, E., Wiliam: Mash v Paříži. Ivo Železný, 1997. [NOV,X,B,45173]

masopust   Topol, Josef: Konec masopustu. Dilia, 1968. [SCR,X,B,16498]

matous   Limbeck, M.: Evangelium sv. Matouše. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [SCI,REL,B,42557]

matousek   Matoušek, Ivan: Ego. Torst, 1995. [NOV,X,B,132022]

matskol   Fulghum, Robert: Všechno, co opravdu potřebuji znát.... Knižní klub, 1996. [NOV,ALT,B,26279]

mcgee   Seger, Maura: Divá Barbora. Harlequin, 1993. [NOV,X,B,33758]

metklic   Náhlovská, Ř. - Gebhartová, V.: Metodický klíč k učebnici Zlatá brána. Scientia, 1994. [POP,EDU,B,6302]

metodsoc   Surynek, Alois a kol.: Metody sociolog. a sociálněpsycholog. výzkumu. VŠE, 1999. [TXB,SOC,B,43066]

metracek   Rudolf, Stanislav: Metráček. Olympia, 1985. [COL,JUN,B,95658]

mfYYMMDD   kol.: Mladá fronta Dnes ze dne DD.MM. 19YY. MaFra, a.s., 19YY. [PUB,MIX,NWS]

mhlasek   kol.: Metodická příručka. Scientia, 1997. [TXB,EDU,B,16489]

mikolas   Mikolášek, Bohdan: Písničky Bohdana Mikoláška. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,430]

mikred   kol.: Mikrovlná trouba. Knižní klub, 199f. [PUB,HOU,B,17677]

mikrovl   Brownová, Sarah: Vaříme v mikrovlné troubě 101 praktických rad. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,12985]

miktroub   X: V mikrovlnce snadno a rychle. Knižní klub, 1996. [ENC,HOU,B,18731]

mikulase   Mikulášek, Oldřich: Verše I. Ivo Železný, 1997. [VER,X,B,17845]

mikvltr   Brownová, Sarah a kol.: Mirkovlnná trouba - praktická ilustrovaná příručka. Slovart, 1996. [ENC,HOU,B,69707]

milavra   Páral, Vladimír: Milenci a vrazi. Mladá fronta, 1969. [NOV,X,B,145757]

milenci   Krautzová, Judith: Milenci. Knižní klub, 199d. [NOV,X,B,141595]

milet   Milet, Jean: Poznáváme vírou. Karmelitánské nakladatelství, 199f. [POP,PHI,B,57708]

milosten   Drda, Jan: Milostenky nemilostné. Ivo Železný, 1995. [COL,CRM,B,33389]

milosz   Milosz, Czeslaw: Zotročený duch. Torst, 1992. [POP,POL,B,66538]

miluju   Topol, Jáchym: Miluju tě k zbláznění. Atlantis, 1994. [VER,X,B,12831]

minimum   Poberová, Slávka - Poberová, Jesika: Minimum bontonu. Olympia, 1996. [POP,SCT,B,11871]

mirak   Škvorecký, Josef: Mirákl. Atlantis, 1991. [NOV,X,B,148258]

mistr1   Barffová, U. - Burkhardtová, I. - Maierová, J.: Velká kniha pro malé mistry II. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,15783]

mistr2   Barffová, U. - Burkhardtová, I. - Maierová, J.: Velká kniha pro malé mistry II. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,13086]

mitsub   X: Mitsubishi Eclipse. Příručka pro uživatele. Mitsubishi Motor Sales, 199e. [TXB,TRA,B,23028]

moc   Grün, Anselm: Moc nad bezmocí. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [POP,REL,B,26243]

modlitba   Liguori, Alfons Maria de: Modlitba. Karmelitánské nakladatelství, 1994. [POP,REL,B,33643]

monolit   Pechal, Stanislav: Monolitické mikropočítače. Ben, 1998. [POP,IND,B,55199]

mor_zal   Holzbachová, Ivana: Edgar Morin: Věda a svědomí. Atlantis, 1995. [SCI,PHI,B,244]

morin   Morin, Edgar: Věda a svědomí. Atlantis, 1995. [SCI,PHI,B,40123]

morindos   Holzbachová, Ivana: Edgar Morin a věda. Atlantis, 1995. [SCI,PHI,B,802]

motyl   Suchý, Jiří: Motýl. Čs. spisovatel Praha, 1965. [SON,X,B,8982]

mravbyts   Skoblík, Jiří: Člověk jako mravní bytost. Pastorační středisko, 1997. [POP,REL,B,2415]

mundsto   Fuks, Ladislav: Pan Theodor Mundstock. Československý spisovatel, 1969. [NOV,X,B,51433]

mysliv97   kol.: Myslivost 97. Myslivost, s.r.o., 1997. [POP,AGR,J,341619]

mysliv99   kol.: Myslivost 99. Myslivost, s.r.o., 1999. [POP,AGR,J,133767]

myslmluv   Kovařík, Jaromír - Rakušan, Ctirad: Myslivecká mluva. Myslivost, s.r.o., 1996. [POP,AGR,B,21875]

nabokov   Nabokov, Vladimír: Ke knize s názvem Lolita. Odeon, 1991. [FAC,MEM,B,2241]

napr   Nápravník, Milan: Na břehu. Atlantis, 1992. [NOV,X,B,39831]

napravni   Nápravník, Milan: Vůle k noci. Torst, 1997. [VER,X,B,9403]

naserec   kol.: Naše řeč. Ústav pro jazyk český, 199g. [SCI,LIN,J,150882]

natgeofo   Allen, Thoms B.: National Geographic - fotografie. Slovart, 1997. [POP,ART,B,33922]

nedvedi   Bratři Nedvědové: Písničky bratrů Nedvědů. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT, NET,14927]

nemoc   Dietl, Jaroslav: Nemocnice na kraji města. Columbus, 1996. [SCR,X,B,82382]

nepritel   Vlach, Jaroslav - Vlachová, Viktorie: NEpřítel počítač. Ben, 1996. [POP,COM,B,8142]

nerez   kol.: Písničky skupiny Nerez. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,1279]

nesN   Kundera, Milan: Nesmrtelnost. Atlantis, 1993. [NOV,X,B,85251]

nezmari   kol.: Písničky skupiny Nezmaři. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,7916]

nietzs   Salomé, Lou Andreas: Fridrich Nietzsche ve svých dílech. Torst, 1996. [SCI,PHI,B,55862]

noc   Kratochvil, Jiří: Uprostřed nocí zpěv. Atlantis, 1992. [NOV,MEM,B,59731]

nodier   Nodier, Charles: Trilby aneb Argailský rarášek. Volvox Globator, 1997. [NOV,X,B,13387]

nohavica   Nohavica, Jaromír: Písničky Jarka Nohavici. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT, NET,35564]

nos   Nos, Pepa: Písničky Pepy Nose. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,9575]

novak   Novák, Ladislav: Proměny pana Hadlíze. Torst, 1995. [VER,X,B,4814]

novecan   Škvorecký, Josef: Nové canterburské povídky. Ivo Železný, 1996. [COL,X,B,44596]

novyatla   X: Nový atlas světa. Slovart, 1995. [ENC,GGR,B,47762]

novyor98   kol.: Nový orient 1998. Orientální ústav AV ČR, 1998. [POP,ETH,J,36545]

novyor99   kol.: Nový orient 1999. Orientální ústav AV ČR, 1999. [POP,ETH,J,39454]

novzakon   kol.: Nový zákon - liturgický katolický překlad. Karmelitánské nakladatelství, 1998. [NOV,Y,B,166874]

nubie   Strouhal, Evžen: Sedmkrát do Núbie. Vyšehrad, 1989. [FAC,TRV,B,88144]

nudle   Martin, Pavel: Těstoviny. Ivo Železný, 1997. [ENC,HOU,B,21880]

nudleob   Martin, Pavel: Těstoviny - obálka. Ivo Železný, 1997. [ENC,HOU,B,71]

nudlezal   Martin, Pavel: Těstoviny - záložka. Ivo Železný, 1997. [ENC,HOU,B,146]

nylon   Škvorecký, Josef: Konec nylonového věku. Odeon, 1991. [NOV,X,B,33575]

ob_zivot   Čapek, Karel: Obyčejný život. Československý spisovatel, 1985. [NOV,MIX,B,42060]

obalka   X: text na obálce. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,197]

objfyz   Durant, John: Vědecké objevy v praxi. Knižní klub, 1998. [ENC,PHY,B,28521]

objche   Durant, John: Vědecké objevy v praxi. Knižní klub, 1998. [ENC,CHE,B,21926]

objprum   Durant, John: Vědecké objevy v praxi. Knižní klub, 1998. [ENC,IND,B,22044]

objtech   Durant, John: Vědecké objevy v praxi. Knižní klub, 1998. [ENC,TEC,B,36343]

obraz   Fuks, Ladislav: Obraz Martina Blazkowitze. 199d. [NOV,NA,B,43471]

ohari   Steinitz, Jindřich: Ohaři - výcvik, exteriér, plemenitba. Myslivost, s.r.o., 1996. [SCI,AGR,B,26365]

olym   Bendl, Václav Čeněk: Kniha olympijských her. Svoboda, 1994. [FAC,SPO,B,113536]

opakujem   Kamarýt, Antonín: Opakujeme si matematiku. Ben, 1997. [POP,MAT,B,25676]

opomodoc   Janusová, Viera: O princezně Modroočce a jiné pohádky. Slovart, 1997. [COL,JUN,B,19756]

orten   Orten, Jiří: Hořký kruh: korespondence s Věrou Fingerovou. Torst, 1996. [FAC,LET,B,54564]

otapavel   Pavel, Ota: Fialový poustevník. Mladá fronta, 1977. [COL,X,B,51797]

otcem   Palmer, Diana: Otcem proti své vůli. Harlequin, 1995. [NOV,X,B,35616]

ovid   Sekotová, Jaromíra: Ovidiova poslední láska. Atlantis, 1993. [NOV,X,B,32953]

ovid2   Sekotová, Jaromíra: Ovidiova poslední láska. Atlantis, 1993. [NOV,X,B,30690]

ovid3   Sekotová, Jaromíra: Ovidiova poslední láska. Atlantis, 1993. [NOV,X,B,34323]

ozon   Lippert, Erich (ed.): Ozonová vrstva Země. Vesmír, 199f. [SCI,ENV,J,45003]

padrta   Padrta, Jiří: Kazimír Malevič a suprematismus. Torst, 1996. [SCI,ART,B,48575]

pali1_97   kol.: Paličkování 1/97. Iva Prošková - Paličkování, 1997. [POP,HOU,J,2642]

pali2_97   kol.: Paličkování 2/97. Iva Prošková - Paličkování, 1997. [POP,HOU,J,3088]

pali3_97   kol.: Paličkování 3/97. Iva Prošková - Paličkování, 1997. [POP,HOU,J,4811]

pali4_97   kol.: Paličkování 4/97. Iva Prošková - Paličkování, 1997. [POP,HOU,J,5485]

pali5_97   kol.: Paličkování 5/97. Iva Prošková - Paličkování, 1997. [POP,HOU,J,5723]

paliace   Jakoubková, J. a kol.: X. Galén, 1998. [SCI,MED,B,32230]

palick92   Prošková, Iva: Paličkování 1992. Paličkování, 1992. [POP,AMU,J,13686]

palick93   Prošková, Iva: Paličkování 1993. Paličkování, 1993. [POP,AMU,J,14883]

palick94   Prošková, Iva: Paličkování 1994. Paličkování, 1994. [POP,AMU,J,15018]

palivec   Palivec, Josef: Básně, eseje, překlady. Torst, 1993. [VER,MIX,B,45267]

palom   Steelová, Danielle: Palomino. Knižní klub, 1998. [NOV,X,B,116210]

pantau   Hofman, Ota: Pan Tau a tisíc zázraků. Albatros, 1990. [COL,JUN,B,50354]

pap0599   kol.: Právo a podnikání 5/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,23254]

pap7899   kol.: Právo a podnikání 7,8/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,51323]

pasaz   Pecka, Karel: Pasáž. Atlantis, 1995. [NOV,X,B,28762]

patakolo   Vaško, Václav: Pátá kolona v církvi. Pastorační středisko, 1993. [POP,HIS,B,8839]

paz5699   kol.: Právo a zaměstnání 5,6/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,32252]

paz91099   kol.: Právo a zaměstnání 9,10/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,34499]

pearc   Pearce, Edward: Machiavelliho děti. Nakladatelství Lidové noviny, 1994. [FAC,POL,B,43252]

pec   Pecka, Karel: Malostranské humoresky. Atlantis, 1992. [COL,X,B,95570]

pecN   Pecka, Karel: Štěpení. Atlantis, 1993. [NOV,X,B,99637]

peceN   Goldberg, Leonard: Vražedná léčba. Ikar, 1996. [NOV,CRM,B,85766]

pecenemc   Opatrný, Aleš: Malá příručka pastorační péčo o nemocné. Pastorační středisko, 1995. [POP,REL,B,9567]

pekar   Kalista, Zdeněk: Josef Pekař. Torst, 1994. [FAC,HIS,B,91789]

peraut97   kol.: Periskop - auta 1997. Staženo z internetu, 1997. [PUB,TRA,NET,2403]

peraut98   kol.: Periskop - auta 1998. Staženo z internetu, 1998. [PUB,TRA,NET,127794]

peraut99   kol.: Periskop - auta 1999. Staženo z internetu, 1999. [PUB,TRA,NET,149144]

perkom98   kol.: Periskop - komunikace 1998. Staženo z internetu, 1998. [PUB,COM,NET,55879]

perpoc99   kol.: Periskop - počítače 1999. Staženo z internetu, 1999. [PUB,COM,NET,25881]

pessoa   Pessoa, Fernando: Za nocí našeho bytí. Torst, 1995. [VER,EXC,B,33190]

pi026   Klíma, Ladislav: Husité a jiné prózy. Pražská imaginace, 1991. [COL,X,B,5642]

pi034   Kadlec, Václav: Nesplněný slib. Pražská imaginace, 1993. [VER,Y,B,2567]

pi052   Jakoubek, Jaroslav: Balady, romance a hněvance. Pražská imaginace, 1992. [VER,Y,B,24627]

pi103   Borkovec, Petr: Prostírání do tichého. Pražská imaginace, 1990. [VER,Y,B,1372]

pi106   Slavík, Ivan: Deník Arnošta Jenče. Pražská imaginace, 1990. [VER,X,B,9581]

pi109   Bondy, Egon: Básnické dílo III. Pražská imaginace, 1992. [VER,Y,B,20060]

pi113   Langer, Martin: Palác schizofreniků. Pražská imaginace, 1990. [VER,Y,B,2280]

pi120   Vadný, Josef - Spruzená, Zdenička: Totální brainwash. Pražská imaginace, 1990. [NOV,X,B,30515]

pi121   Jůza, Michal: Jednotlivé básně. Pražská imaginace, 1990. [VER,Y,B,6010]

pi122   Dubský, Ivan: Diskurs na téma jedné Klímovy věty.... Pražská imaginace, 1991. [SCI,PHI,B,33202]

pi126   Bondy, Egon: Básnické dílo V. Pražská imaginace, 1991. [VER,Y,B,21039]

pi135   Vávrová, Alena: Rodinné balení aneb Společná knížka. Pražská imaginace, 1990. [VER,JUN,B,5401]

pi141   Hrabal, Bohumil: Ponorné říčky. Pražská imaginace, 1990. [COL,LET,B,44823]

pi148   Vodseďálek, Ivo: Bloudění. Pražská imaginace, 1992. [VER,NA,B,8588]

pi151   Frolík, Jan: Seminář poezie. Pražská imaginace, 1991. [VER,Y,B,1885]

pi154   Klíma, Ladislav: Sus triumfans. Pražská imaginace, 1991. [NOV,Y,B,10088]

pi156   Klaus, Václav: O tvář zítřka. Pražská imaginace, 1991. [FAC,POL,B,61242]

pi159   Hedánek, Martin - Lubena, Robert - Tvrdík, Daniel: Hromadná sebevražda. Pražská imaginace, 1991. [VER,Y,B,2355]

pi160   Hrabal, Bohumil: Pohádka o zlaté Praze. Pražská imaginace, 1991. [NOV,LET,B,1456]

pi161   Ravik, Slavomír: Karel Sabina. Pražská imaginace, 1992. [SCI,HIS,B,48748]

pi162   Hrabal, Bohumil: Růžový kavalír. Pražská imaginace, 1991. [COL,LET,B,4454]

pi163-2   Nietzsche, Friedrich: Ranní červánky. Pražská imaginace, 1991. [SCI,PHI,B,9802]

pi163-2a   Pavlík, Miroslav: Poznámka či doslov? Pražská imaginace, 1991. [SCI,PHI,B,165]

pi164   Hrabal, Bohumil: Kůň truhláře Bárty. Pražská imaginace, 1991. [NOV,LET,B,1503]

pi165   Hrabal, Bohumil: Praha, město utajených infarktů. Pražská imaginace, 1991. [NOV,LET,B,2006]

pi166   Pondělíček, Ivo: Od Flauberta k Bovarismu. Pražská imaginace, 1991. [SCI,PSY,B,8434]

pi167   Horňák, Viliam: Československo mezi přestavbou a revolucí III. Pražská imaginace, 1991. [SCI,POL,B,28058]

pi169   Hrabal, Bohumil: Modrý pokoj. Pražská imaginace, 1991. [NOV,LET,B,1670]

pi170   Klíma, Ladislav: Melia. Pražská imaginace, 1991. [NOV,X,B,8271]

pi172   Hrabal, Bohumil: Pogrom. Pražská imaginace, 1991. [NOV,X,B,1850]

pi177   Horňák, Viliam: Československo mezi přestavbou a revolucí I. Pražská imaginace, 1991. [SCI,POL,B,21873]

pi178   Horňák, Viliam: Československo mezi přestavbou a revolucí II. Pražská imaginace, 1991. [SCI,POL,B,24325]

pi179   Nietzsche, Friedrich: Radostná věda. Pražská imaginace, 1991. [SCI,PHI,B,9657]

pi179a   Pavlík, Miroslav: poznámka. Pražská imaginace, 1991. [SCI,PHI,B,85]

pi180   Hrabal, Bohumil: Růžový kavalír. Pražská imaginace, 1991. [COL,LET,B,35977]

pi187   Hrabal, Bohumil: Pábení. Pražská imaginace, 1993. [NOV,Y,B,115747]

pi196   Ulrych, Petr - Lomová, Lucie - Reinisch, Jan: Pražský zázrak. Pražská imaginace, 1992. [VER,Y,B,3543]

pi197   Hrabal, Bohumil: Kafkárna. Pražská imaginace, 1994. [COL,X,B,130884]

pi198   Grym, Pavel: Čínský drak. Pražská imaginace, 1993. [NOV,X,B,20297]

pi199   Hovorka, Jan: Okarína do re mi. Pražská imaginace, 1992. [NOV,Y,B,23423]

pi200   Hrabal, Bohumil: Hlučná samota. Pražská Imaginace, 1994. [NOV,MEM,B,76528]

pi201   Mička, Jan: Po zelené značce. Pražská imaginace, 1992. [VER,Y,B,4428]

pi202   Hrabal, Bohumil: Veselé vánoce. Pražská imaginace, 1992. [NOV,X,B,1271]

pi207a   Vávra, Stanislav: Nemrznoucí směs a pára na skle. Pražská imaginace, 1992. [COL,Y,B,18296]

pi209   Koubek, Václav: Teď je to čistý. Pražská imaginace, 1992. [COL,Y,B,7234]

pi210   Hrabal, Bohumil: Aurora na mělčině. Pražská imaginace, 1992. [NOV,LET,B,5808]

pi211   Vystrčil, Tomáš: Pravila slova. Pražská imaginace, 1992. [COL,ALT,B,16915]

pi214   Pondělíček, Ivo: Čtyři eseje z "Labyrintů duše". Pražská imaginace, 1992. [SCI,PSY,B,26720]

pi218   Ravik, Slavomír: Totální krize. Pražská imaginace, 1992. [COL,ALT,B,41287]

pi221   Hrabal, Bohumil: Květnové idy. Pražská imaginace, 1992. [NOV,LET,B,1199]

pi223   Vávra, Vladimír: Muž v jiných končinách světa. Pražská imaginace, 1992. [NOV,Y,B,23529]

pi225   Hrabal, Bohumil: Obsluhoval jsem anglického krále. Pražská imaginace, 1993. [NOV,MIX,B,98945]

pi227   Hrabal, Bohumil: Aurora na mělčině. Pražská imaginace, 1992. [COL,LET,B,28010]

pi234   Cimický, Jan: Psychoterapie slov. Pražská imaginace, 1992. [VER,Y,B,4280]

pi240   Ravik, Slavomír: Zahradní slavnost pro patnáct miliónů. Pražská imaginace, 1993. [SCI,POL,B,40030]

pi241   Pytlík, Radko: Pražská mozaika Franze Kafky. Pražská imaginace, 1993. [SCI,HIS,B,20431]

pi245   Hrabalik, Petr: Pokusné stavy šílenství. Pražská imaginace, 1993. [VER,Y,B,6588]

pi258   Hrabal, Bohumil: Česká rapsodie. Pražská imaginace, 1992. [NOV,MEM,B,1998]

pi260   Hrabal, Bohumil: Love story. Pražská imaginace, 1993. [NOV,X,B,690]

pi265   Hrabal, Bohumil: Modrý pondělí. Pražská imaginace, 1993. [NOV,LET,B,2525]

pi266   Hrabal, Bohumil: Večerníčky pro Cassia. Pražská imaginace, 1993. [COL,ALT,B,1694]

pi268   Hrabal, Bohumil: Večerníčky pro Cassia. Pražská imaginace, 1993. [COL,ALT,B,25330]

pi274   Boudník, Vladimír: Z korespondence II (1957 - 1968). Pražská imaginace, 1994. [FAC,LET,B,30164]

pi281   Hrabal, Bohumil: Zavražděný kohout. Pražská imaginace, 1993. [NOV,LET,B,1439]

pi290   Pondělíček, Ivo: Labyrinty duše a bída psychologie. Pražská imaginace, 1994. [SCI,PSY,B,15288]

pi296   Gregor, Jan: Žízeň. Pražská imaginace, 1994. [VER,Y,B,3140]

pi298   Štolbová, Eva: Snad, paní má, tě dar můj neurazí. Pražská imaginace, 1994. [VER,Y,B,38]

pi308   Čermák, František: Jazyk a jazykověda. Pražská imaginace, 1994. [SCI,LIN,B,84948]

pi310   Grym, Pavel: Příběhy (jak mě napadly). Pražská imaginace, 1994. [COL,X,B,6850]

pi320   Dostál, Karel: O jedné vraždě. Pražská imaginace, 1995. [COL,ALT,B,2802]

picecep   Glanc, Tomáš: Pět podob smrti. Slovart, 1997. [POP,LIT,B,1534]

picecer   Čechov, Anton Pavlovič: Černý mnich a jiné povídky. Slovart, 1997. [COL,X,B,33848]

placak   Placák, Petr: Obrovský zasněžený hřbitov. Torst, 1995. [VER,X,B,3921]

plazahy   Brokes, John: Plánování zahrady. Slovart, 199h. [POP,AMU,B,72760]

plc   Šmejkal, Ladislav - Martinásková, Marie: PLC a automatizace 1. Ben, 1999. [POP,COM,B,26149]

plchago   Balzac, Honoré de: Plukovník Chabert. Gobsek.. Slovart, 1997. [COL,X,B,38004]

plihal   Plíhal, Karel: Písničky Karla Plíhala. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,13916]

plynprir   kol.: Plynárenská příručka. GAS, a.s., 1997. [POP,ENE,ALT,450549]

pobrehli   Robinson, Nigel: Pobřežní hlídka. Egmont, 1994. [NOV,X,B,20016]

pobrhlid   Robinson, Nigel: Pobřežní hlídka. Egmont, 1994. [NOV,X,B,23174]

pockarme   Cetkovský, Gorazd ed.: Počátky Karmelu v Čechách. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [SCI,HIS,B,11696]

podavy   Tarallo, Pietro: Asie: poklady Dálného východu. Slovart, 1998. [POP,AMU,B,16492]

pohadka   Vodňanský, Jan: Velký dračí propadák aneb Král v kukani. Volvox Globator, 1997. [NOV,JUN,B,16145]

pohadky   Grimm, Jakob - Grimm, Wilhelm: Pohádky bratří Grimmů. Knižní klub, 1996. [COL,JUN,B,19245]

poirot11   Orenstein, Frank: Do Chelsea už nikdy. Nakladatelství Lidové noviny, 1992. [NOV,CRM,B,4412]

poirot12   Baxt, George: Muž, který příliš zabíjel. Nakladatelství Lidové noviny, 1992. [NOV,CRM,B,2366]

poirot13   Talbot, Michael: Neobvyklé zboží. Nakladatelství Lidové noviny, 1992. [NOV,X,B,2791]

poirot14   Rendellová, Ruth: Straší na faře v Shawley? Nakladatelství Lidové noviny, 1992. [COL,CRM,B,5996]

poklady   Fyson, Nance: Nejkrásnější poklady civilizace. Knižní klub, 1996. [POP,ART,B,45485]

polek99   kol.: Politická ekonomie 4/99. VŠE, 1999. [SCI,ECO,J,102774]

polit98   kol.: Politika v ČR 1998. Právnická fakulta, Brno, 1998. [PUB,POL,J,137663]

polit99   kol.: Politika v ČR 1999. Právnická fakulta, Brno, 1999. [PUB,POL,J,112451]

polovodi   Valášek, Pavel - Loskot, Roman: Polovodičové paměti. Ben, 1998. [POP,IND,B,55241]

poprav   Ajtmatov, Čingiz: Popraviště. Lidové nakladatelství, 1988. [NOV,X,B,101327]

postavte   Vrátil, Zdeněk: Postavte si PC. Ben, 1999. [POP,COM,B,57520]

poutnici   kol.: Písničky skupiny Poutnici. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,4058]

prYYMMDD   kol.: Právo ze dne DD.MM. 19YY. Právo, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

prah21a   kol.: Na prahu 21. století. Knižní klub, 199f. [ENC,TRA,B,12497]

praha   Kříž, Jiří: Geologické památky Prahy. 1998. [POP,GEO,B,83006]

prapor   Škvorecký, Josef: Tankový prapor. Galaxie, 1990. [NOV,X,B,62974]

preklady   Čapek, Karel: Překlady. Československý spisovatel, 1993. [VER,MIX,B,28989]

pripmanz   Opatrný, Aleš: Příprava na manželství. Pastorační středisko, 1995. [POP,REL,B,25382]

profilkn   Slavík, Michael: Profil osobnosti kněze po 2. vatikánském koncilu. Pastorační středisko, 199f. [POP,REL,B,3727]

proch   Procházková, Lenka: Jenom splín. Atlantis, 1993. [COL,X,B,38965]

prokleti   Hammett, Dashiell: Prokletí rodu Dainů. Skleněný klíč. Svoboda, 1992. [COL,CRM,B,117713]

propsy96   kol.: Propsy 1996. Katedra psychologie, FF UK, 1996. [SCI,PSY,J,90144]

proste97   kol.: Prostějovský týden 1997. Prostějovský týden, 1997. [PUB,REG,NWS,1115081]

proste98   kol.: Prostějovský týden 1998. Prostějovský týden, 1998. [PUB,REG,NWS,1103747]

pruztelo   Blacková, Sara: Pružné tělo. Knižní klub, 1997. [POP,SPO,B,27373]

ptacizoo   Kůs, Evžen: Ptáci v ZOO. Granit, 1996. [POP,ZOO,B,20720]

pudy   Šimek, Jiří: Lidské pudy a emoce. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [POP,PSY,B,66548]

rangers   kol.: Písničky skupiny Rangers - Plavci. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,10383]

redl   Redl, Vlastimil: Písničky Vlasty Redla. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,4597]

reflYYXX   kol.: Reflex č. XX / 19YY. Ringier ČR, a.s., 19YY. [PUB,MIX,J]

regrese   Andrews, Ted: Jak odhalit, kým jsme byli v minulých životech. Ivo Železný, 1997. [POP,EXC,B,33012]

reinkarn   Hummel, Reinhard: Reinkarnace. Karmelitánské nakladatelství, 199f. [POP,REL,B,29769]

rekon   Ficher-Unhig, H. - Jeni, K.: Rekonstrukce a úpravy interiéru. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,17894]

respYYXX   kol.: Respekt č. XX / 19YY. Respekt, Bolzanova 7, 19YY. [PUB,MIX,NWS]

rio2   Preisner, Rio: Interkontinentální levice. Atlantis, 1992. [SCI,POL,B,125311]

risekol   Cartier, M. - d'Almeida-Topor, H. - Datong, H.: Říše a kolonie. Knižní klub, 1996. [POP,HIS,B,21173]

robo   Asimov, Isaac: Rob Chilson - Útočiště. Knižní klub, 1995. [COL,SCF,B,48134]

robot   Čásenský - Matička - Talácko: Čas robotů. Nadas, 1987. [POP,COM,B,27508]

rockpop   kol.: Rock & Pop. Rock & Pop, 1998. [PUB,MUS,J,362112]

roky   Vollmerová, Helga: Na věku nezáleží. Ivo Železný, 1996. [POP,MED,B,43671]

rotrekl   Rotrekl, Zdeněk: Barokní fenomén v současnosti. Torst, 1995. [SCI,LIT,B,61600]

rozh0299   kol.: Týdeník Rozhlas 2/99. Týdeník Rozhlas, 1999. [PUB,TVF,J,30682]

rozh1099   kol.: Týdeník Rozhlas 10/99. Týdeník Rozhlas, 1999. [PUB,TVF,J,30711]

rozhovor   Sagorday, Antonio: Rozhovory s Bohem. Karmelitánské nakladatelství, 1998. [POP,REL,B,9073]

rozhrani   Vlach, Jaroslav - Vlachová, Viktorie: Počítačová rozhraní. Ben, 1995. [POP,COM,B,27381]

rozvodci   Opatrný, Aleš: Život rozvedených v církvi. Pastorační středisko, 1996. [POP,REL,B,4994]

rucpalkr   Prošková, Iva: Ručně paličkovaná krajka. Paličkování, 1994. [POP,AMU,OC,18862]

rusavy   Rušavý, Z.: X. Galén, 1998. [SCI,MED,B,30656]

ruze   Suchý, Jiří: Růže růžová. Čs. spisovatel Praha, 1971. [VER,X,B,9428]

ryb   Kriseová, Eda: Ryby Raky. Atlantis, 1991. [NOV,X,B,49820]

ryszsk8   Švercl, J.: Rýsování pro 8. ročník zvláštní školy. Scientia, 199f. [TXB,MAT,B,6372]

ryszsk9   Švercl, J.: Rýsování pro 9. ročník zvláštní školy. Scientia, 199f. [TXB,MAT,B,7712]

ryvolove   Ryvola, Miki - Ryvola, Wabi: Písničky Miki Ryvoly. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,3658]

s_mloky   Čapek, Karel: Válka s mloky. Československý spisovatel, 1981. [NOV,MIX,B,65473]

safe10   kol.: Safe Press 10/97. Safe Press s.r.o., 1997. [POP,SEC,J,11678]

safe3   kol.: Safe Press 3/97. Safe Press s.r.o., 1997. [POP,SEC,J,10061]

safe4   kol.: Safe Press 4/97. Safe Press s.r.o., 1997. [POP,SEC,J,7769]

safe5   kol.: Safe Press 5/97. Safe Press s.r.o., 1997. [POP,SEC,J,12866]

safe6   kol.: Safe Press 6/97. Safe Press s.r.o., 1997. [POP,SEC,J,10655]

sach   Janouch, František: Korespondence a setkání s akademikem Sacharovem. Atlantis, 1994. [FAC,LET,B,36758]

sachyhr   Finkenzeller, R. - Ziehr, W. - Bührer, E.: Šachy. 2000 let: Hra, dějiny, mistrovské partie. Slovart, 1998. [POP,AMU,B,57671]

saroyan   Saroyan, William: Náhodná setkání: vzpomínky. Nakladatelství Lidové noviny, 1996. [NOV,MIX,B,23546]

sartre   Sartre, Jean-Paul: Slova. Nakladatelství Svoboda, 1992. [FAC,MEM,B,48446]

saturnin   Jirotka, Zdeněk: Saturnin. Československý spisovatel, 1991. [NOV,X,B,55794]

sberatel   kol.: Sběratelství. Svoboda, 1983. [POP,AMU,B,51925]

sbor   kol.: Setkání konferencí vyšších řeholních představených. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [FAC,CHR,B,31425]

sc94   kol.: Sociologický časopis 1994. Sociologický ústav, 1994. [SCI,SOC,J,211809]

sc98   kol.: Sociologický časopis 1998. Sociologický ústav, 1998. [SCI,SOC,J,44396]

scruton   Scruton, Roger: Smysl konzervatismu. Torst, 1993. [SCI,POL,B,81283]

sektyslv   Funke, K. a kol.: Malý slovník sekt. Karmelitánské nakladatelství, 1998. [ENC,REL,B,63478]

sekyra   Vaculík, Ludvík: Sekyra. Československý spisovatel, 1969. [NOV,X,B,53206]

setlik   Šetlík, Jiří: Cesty po ateliérech. Torst, 1996. [SCI,ART,B,66740]

setuza1   kol.: Zpravodaj Setuza č. 1/97. Setuza, 1997. [ADM,X,J,2761]

sever   Čapek, Karel: Cesta na sever. Československý spisovatel, 1980. [FAC,TRV,B,28811]

sezona   Škvorecký, Josef: Prima sezóna. Odeon, 1991. [COL,MIX,B,60178]

sharpe   Sharpe, Tom: Neslušné odhalení. Volvox Globator, 1997. [NOV,Y,B,64976]

shaw   Shaw, Irwin: Tomu málo, tomu nic. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [NOV,X,B,125972]

siktanc   Šiktanc, Karel: Horoskopy. Ivo Železný, 1993. [VER,NA,B,1825]

sklsvhu   Kuna, Milan: Skladatelé světové hudby. Fragment, 1993. [ENC,MUS,B,27079]

skokjezd   Paalman, Anthony: Skokové ježdění. Brázda, 199g. [POP,SPO,B,69674]

skvintet   kol.: Písničky Spirituál kvintetu. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,6225]

slavnost   Havel, Václav: Zahradní slavnost. Lidové noviny, 1992. [SCR,X,B,10685]

sloaslv   kol.: Slovo a slovesnost. Ústav pro jazyk český, 199g. [SCI,LIN,J,84785]

slovo98   X: Slovo a slovesnost 1998. Ústav pro jazyk český, 1998. [SCI,LIN,J,23565]

slunhodN   Kriseová, Eda: Sluneční hodiny. Atlantis, 1992. [NOV,X,B,50019]

smilide   Le Carré, John: Smileyho lidé. Svoboda, 1994. [NOV,CRM,B,106346]

smlouvsz   Heller, Jan: Smlouva ve Starém zákoně. Pastorační středisko, 199f. [POP,REL,B,2866]

smrt   Stout, Rex: Náhlá smrt. Knižní klub, 1996. [NOV,CRM,B,67836]

smrtziv   Grün, Anselm: Smrt v životě člověka. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [POP,REL,B,21542]

snar   Vaculík, Ludvík: Český snář. Atlantis, 1990. [FAC,MEM,B,167442]

socpolN   Duben, Rostislav: Teorie a praxe sociální politiky. VŠE, 1999. [SCI,ECO,B,92617]

sol1   Chamoiseau, Patrick: Solibo Ohromný. Atlantis, 1993. [NOV,CRM,B,27008]

sol2   Chamoiseau, Patrick: Solibo Ohromný. Atlantis, 1993. [NOV,CRM,B,14722]

soumrak   Ishiguro, Kazuo: Soumrak dne. Volvox Globator, 1997. [NOV,X,B,59982]

spanel   Čapek, Karel: Výlet do Španěl. Československý spisovatel, 1980. [FAC,TRV,B,18670]

spasa   Minařík, Květoslav: Spása. Canopus, 1998. [POP,EXC,B,25372]

spirit47   kol.: Týdeník Spirit č. 47. Spirit, 1996. [PUB,EXC,J,17821]

spitfire   Price, Alfred: Supermarine Spitfire 1. část. AJ-PRESS, 1998. [POP,MIL,B,23615]

sprava   Vláčil, Jan: Kap. k historii, sociologii, psychologii správy. VŠE, 1999. [SCI,MAN,B,25352]

srdceso   Kludská, Dagmar: Srdcové eso. Knižní klub, 1996. [NOV,X,B,29737]

stachura   Stachura, Edward Jerzy: Smířit se se světem. Torst, 1996. [VER,MIX,B,108307]

stanovy   kol.: Stanovy bytového družstva. SBD, 1998. [ADM,JUR,ALT,12750]

staprap   Wilde, Oscar: Šťastný princ a jiné pohádky. Slovart, 1997. [COL,X,B,39747]

statist   Jílek, Jaroslav a kol.: Sociálněhospodářská statistika v příkladech 1. VŠE, 1999. [TXB,ECO,STE,3757]

stavba   Trefulka, Jan: Veliká stavba. Atlantis, 1994. [NOV,X,B,30338]

staveb97   kol.: Stavební listy 1997. ABF, 1997. [POP,BUI,J,325640]

steel   Steelová, Danielle: Cesta domů. Knižní klub, 199f. [NOV,X,B,80301]

stoeseju   Komárek, Stanislav (ed.): Sto esejů o přírodě a společnosti. Vesmír, 1995. [COL,HUM,J,85751]

story97   kol.: Story 1997. Mona, 1997. [PUB,SCT,J,1008369]

strateg   Cihelková, Eva a kol.: Otázky předvstupní strategie ČR na cestě do EU. VŠE, 1999. [SCI,ECO,B,28920]

strpredm   X: Předmluva. VŠE, 1999. [SCI,ECO,B,273]

struvod   Jakš, Jaroslav: úvod. VŠE, 1999. [SCI,ECO,B,365]

sukbons   Gratias, Jan - Šubík, Rudolf: Sukulenty jako bonsaje. Brázda, 1998. [POP,AMU,B,47878]

svat   Küttnerová, Edda: Svatba. Ikar, 1996. [POP,SCT,B,17510]

svedeny   Trefulka, Jan: Svedený a opuštěný. Atlantis, 1995. [NOV,MEM,B,37901]

svestka   Švestka, Karel: Couvání do času. Torst, 1997. [COL,X,B,110626]

svet   Pekárková, Iva: Kulatý svět. Společnost Josefa Škvoreckého, 1993. [NOV,X,B,59413]

svetdram   Císař, Jan: Světoví dramatici. Fragment, 1997. [ENC,THE,B,28760]

taoisprh   Hartzová, Paula R.: Taoismus. Nakladatelství Lidové noviny, 1996. [POP,REL,B,25801]

taussig1   Taussigová, Marie: Z českých luhů a hájů. Karmelitánské nakladatelství, 199f. [NOV,MIX,B,34106]

techt97   kol.: Technický týdeník 1997. Technický týdeník, 1997. [POP,IND,J,1173796]

televize   Vít, Vladimír ing.: Televizní technika 3 - přenosové barevné soustavy. Ben, 1997. [POP,TRA,B,154976]

telo   Blacková, Sara: Pružné tělo. Knižní klub, 1997. [POP,SPO,B,171]

terezkaN   Kriseová, Eda: Terezka a Majda na horách. Atlantis, 1992. [NOV,JUN,B,22691]

terezsbr   kol.: Učitelka prostoty. Karmelitánské nakladatelství, 1997. [SCI,REL,B,48500]

test   kol.: Test 1998. Test, 1998. [POP,MER,J,104715]

testov   X: Jak vařit těstoviny 101 praktických rad. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,10130]

tien   Lustbader, Eric van: Ťien. Knižní klub, 1996. [NOV,X,B,166584]

tigrid1   Tigrid, Pavel: Jak to šlo. Nakladatelství Lidové noviny, 1993. [FAC,MEM,B,35754]

tiskN   X: Drůbež. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,16073]

titanik   Kuntz, Tom: Přežili jsme zkázu Titaniku. Knižní klub, 1998. [FAC,HIS,B,55908]

topN   Topol, Jáchym: Sestra. Atlantis, 1994. [NOV,X,B,192031]

touha_9   Brook, Geraldine: Devět částí touhy. Knižní klub, 1999. [FAC,SCT,B,83074]

tousen2   Králík, Jan: Kronika Toušeně. OÚ Lázně Toušeň, 199a. [FAC,CHR,OC,45509]

tp0499   kol.: Trestní právo 4/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,20417]

tp0699   kol.: Trestní právo 6/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,19031]

tp0999   kol.: Trestní právo 9/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,18530]

travnice   Trávníček, Jiří: Poezie poslední možnosti. Torst, 1996. [SCI,LIT,B,31165]

tref   Trefulka, Jan: O bláznech jen dobré. Atlantis, 1990. [NOV,X,B,47564]

trefN   Trefulka, Jan: Vraždy bez rukavic. Atlantis, 1992. [COL,CRM,B,34263]

tresnak1   Třešňák, Vlastimil: U jídla se nemluví. Torst, 1996. [COL,X,B,16089]

tresnak2   Třešňák, Vlastimil: Klíč je pod rohožkou. Torst, 1995. [NOV,X,B,123704]

trojka   kol.: Trojka - Zpravodaj úřadu měst. obvodu Plzeň 3 č. 1. 1997. [ADM,REG,NWS,5548]

trol   Čech, J. - Prošek, F. - Fojtík, P.: Trolejbusy v Praze 1936 - 1972. Společnost městské dopravy, 1994. [POP,TRA,OC,16825]

tropic   Hlava ,B. - Táborský, V. - Valíček, P.: Tropická a subtropická zelenina. Brázda, 1997. [POP,AGR,B,45046]

trouba   X: V mikrovlnce snadno a rychle. Knižní klub, 1996. [POP,HOU,B,165]

tvar   kol.: Tvar. Torst, 1995. [POP,LIT,B,252326]

tvare   Dalí, Salvador: Skryté tváře. Ivo Železný, 1997. [NOV,X,B,107096]

tvorba   Kras, Pavel: Tvorba textů na PC - T602 a Word 6. Ben, 1996. [POP,COM,B,27386]

tyden   Bubílková, Zuzana - Černý, Ota: Co týden (ne)dal. Nakladatelství Lidové noviny, 1993. [PUB,POL,B,82148]

tyden97   kol.: Týden 1997. Staženo z internetu, 1997. [PUB,MIX,J,37983]

tyden99   kol.: Týden 1999. Staženo z internetu, 1999. [PUB,MIX,J,1269851]

tyran   Szerb, Antal: Tyran. Volvox Globator, 1998. [NOV,X,B,7697]

ucetnict   Lautenschlager, Martin - Kvasničková, Alžběta: Účetnictví : učebnice pro praxi. Svoboda, 1994. [TXB,ECO,B,26857]

umela   Pokorný, Miroslav: Umělá inteligence v modelování a řízení. Ben, 1996. [POP,INF,B,30532]

un_96_01   kol.: Revue Universitas 1/96. MU Brno, 1996. [POP,MIX,J,29030]

un_96_02   kol.: Revue Universitas 2/96. MU Brno, 1996. [POP,MIX,J,33345]

uno   Kotrlá, Iva: Února. Atlantis, 1992. [VER,Y,B,7415]

ur3   Urbánek, Zdeněk: Stvořitelé světa. Atlantis, 1995. [NOV,X,B,52511]

us_tanky   Ledwoch, Janusz - Solarz, Jacek: Americké tanky 1939 - 45. Wydawnictwo militaria, 1996. [POP,MIL,B,32428]

uspech   Birkenbihlová, Vera F.: Trénujeme úspěch. Ivo Železný, 1996. [POP,PSY,B,40829]

vacuN   Vaculík, Ludvík: Jak se dělá chlapec. Atlantis, 1993. [NOV,X,B,91848]

valhrom   kol.: Fites - mluvené texty. Filmový a televizní svaz, 1999. [ADM,TVF,ALT,12853]

vangogh   Bonafoux, Pascal: Van Gogh, slunce v tváři. Slovart, 1995. [POP,ART,B,32069]

varenij   kol.: Škola vaření pro začátečníky a prokročilé. Knižní klub, 1996. [ENC,HOU,B,36006]

varikraj   Vašát, Jaroslav: Naše ryby, Bramborové polévky, Hovězí maso. Brázda, 1998. [POP,HOU,B,5858]

vebisvva   MacDonald, John: Velké bitvy 2. světové války. Slovart, 1995. [POP,HIS,B,80065]

veclaska   Smallová, Bertrice: Věčná láska. Knižní klub, 1996. [NOV,X,B,187902]

velradce   Prinz, Walther: Velký rádce. Knižní klub, 199f. [POP,MED,B,51275]

vesm9212   kol.: Vesmír 12/92. Vesmír, 1992. [POP,NAT,J,33541]

vesm9504   kol.: Vesmír 04/95. Vesmír, 1995. [SCI,NAT,J,41958]

vesm9606   kol.: Vesmír 06/96. Vesmír, 1996. [SCI,NAT,J,45381]

vesm9710   kol.: Vesmír 10/97. Vesmír, 1997. [SCI,NAT,J,40339]

vino   Jones, Frank: Víno. Knižní klub, 1998. [POP,MED,B,61223]

visio   Sivák, Jaroslav: Visio - průvodce nástroji. Ben, 199g. [POP,IND,B,18925]

vitaminy   Sullivanová, Karen: Vitaminy a minerály v kostce. Slovart, 1998. [POP,MED,B,11689]

vl_XX_YY   kol.: Vlasta č. XX / 19YY. Vlasta, 19YY. [PUB,HOU,J]

vlaksf   Jiráň, J. - Kaiser, O. - Lábus, J.: Vlak do Santa Fé. Ivo Železný, 1997. [NOV,ALT,B,10357]

vodsko   Skoumal, Petr - Vodňanský, Jan: Písničky Vodňanského a Skoumala. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,874]

vohryzek   Vohryzek, Josef: Literární kritiky. Torst, 1995. [SCI,LIT,B,105433]

vozobora   Fojtík, Pavel: Tramvajová vozovna v Královské Oboře. Společnost městské dopravy, 1993. [POP,TRA,OC,4849]

vozzizk   Fojtík, Pavel: Vozovna Žižkov 1912 - 1992. Společnost městské dopravy, 1992. [POP,TRA,OC,2392]

vrazda   Zábrana, Jan: Vražda pro štěstí. MFD, 1989. [COL,CRM,B,107196]

vrazlek   Sheperdová, Stella: Vražedný lék. Svoboda, 1995. [NOV,CRM,B,78391]

vrzpcccp   kol.: České centrum čistší produkce - výr. zpráva 1997. České centrum čistší produkce, 1998. [ADM,ENV,ALT,3623]

vs1499   kol.: Veřejná správa 14/99. Veřejná správa, 1999. [POP,MAN,J,12850]

vs1599   kol.: Veřejná správa 15/99. Veřejná správa, 1999. [POP,MAN,J,14335]

vs1699   kol.: Veřejná správa 16/99. Veřejná správa, 1999. [POP,MAN,J,12585]

vs1799   kol.: Veřejná správa 17/99. Veřejná správa, 1999. [POP,MAN,J,17297]

vs1899   kol.: Veřejná správa 18/99. Veřejná správa, 1999. [POP,MAN,J,10581]

vsdb0197   kol.: Všudybyl 1/97. Všudybyl, 1997. [POP,AMU,J,63757]

vsdb0297   kol.: Všudybyl 2/97. Všudybyl, 1997. [POP,AMU,J,50572]

vsdb0397   kol.: Všudybyl 3/97. Všudybyl, 1997. [POP,AMU,J,49992]

vsdb0497   kol.: Všudybyl 4/97. Všudybyl, 1997. [POP,AMU,J,47155]

vsdb0597   kol.: Všudybyl 5/97. Všudybyl, 1997. [POP,AMU,J,61244]

vsdb0697   kol.: Všudybyl 6/97. Všudybyl, 1997. [POP,AMU,J,44072]

vuoz   kol.: Acta Pruhoniciana. VUOZ, 1997. [SCI,AGR,OC,58953]

vybuch   Scortia, Thomas N. - Robinson, Frank M.: Výbuch. Svoboda, 1993. [NOV,X,B,112688]

vykupne   DeMille, Nelson: Výkupné. Knižní klub, 1996. [NOV,X,B,141750]

vyrzkuze   Prošková, Iva - Křivánková, Ivana: Výrobky z kůže. Paličkování, 1994. [POP,HOU,OC,7368]

vysetro   Smoljak, Ladislav: Vyšetřování ztráty třídní knihy. Paseka, 1992. [SCR,X,B,8238]

vyskov97   kol.: Vyškovské noviny 1997. Vyškovské noviny, 1997. [PUB,REG,NWS,177677]

wilson   Wilson, Edward O.: Rozmanitost života. Nakladatelství Lidové noviny, 1995. [POP,ENV,B,99728]

z_1kapsy   Čapek, Karel: Povídky z jedné kapsy. Československý spisovatel, 1993. [COL,MIX,B,46169]

z_2kapsy   Čapek, Karel: Povídky z druhé kapsy. Československý spisovatel, 1993. [COL,MIX,B,42922]

zab1   Zábrana, Jan: Sedm Povídek. Atlantis, 1993. [COL,X,B,44485]

zabran   Zábrana, Jan: Zeď vzpomínek. Atlantis, 1992. [VER,Y,B,10582]

zabrana   Zábrana, Jan: Celý život. Torst, 1992. [FAC,MEM,B,174313]

zahr96   kol.: Zahrádkář 1996. Zahrádkář, 1996. [POP,AGR,J,9499]

zahr97   kol.: Zahrádkář 1997. Zahrádkář, 1997. [POP,AGR,J,90049]

zahr98   kol.: Zahrádkář 1998. Zahrádkář, 1998. [POP,AGR,J,23183]

zalman   Žalman: Písničky Žalmana. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,4504]

zamek   Klíma, Ivan: Zámek. Orbis, 1965. [SCR,X,B,14614]

zap0599   kol.: Zdravotnictví a právo 5/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,16901]

zap0999   kol.: Zdravotnictví a právo 9/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,14659]

zap1099   kol.: Zdravotnictví a právo 10/99. Orac, 1999. [SCI,JUR,J,17457]

zarikadl   Dolnicková, Barrie: Zaříkadla lásky. Ivo Železný, 1997. [POP,EXC,B,25779]

zaruka   Zábrana, Jan: Vražda se zárukou. Československý spisovatel, 1989. [COL,CRM,B,105514]

zavaruj   X: Zavařování sladké a pikantní. Ikar, 1996. [POP,HOU,B,15109]

zbabelci   Škvorecký, Josef: Zbabělci. Československý spisovatel, 1964. [NOV,X,B,116600]

zbytek   kol.: Texty písní mnoha různých autorů a interpretů. Staženo z internetu, 1998. [SON,ALT,NET,14712]

zcpavk   kol.: Zavádění čistší produkce a komunální politika. České centrum čistší produkce, 1997. [POP,ENV,ALT,7270]

zdravsk   X: Zdravotní škola - Nymburk. X, 199h. [ADM,MED,OC,432]

zelvy   Zych, Jiří: Želvy. Brázda, 1997. [POP,AMU,B,36867]

zeman   Zeman, M.: X. Galén, 1998. [SCI,MED,B,26088]

zhubnout   Stoppardová, Miriam: Jak zhubnout 7 liber za 7 dní. Ivo Železný, 1995. [ENC,HOU,B,21195]

zivago   Pasternak, Boris: Doktor Živago. Lidové nakladatelství, 1990. [NOV,X,B,168954]

zlpraha   kol.: Fites - mluvené texty. Filmový a televizní svaz, 1995. [ADM,TVF,ALT,5934]

zsrybol   Reiser, František: Základy sportovního rybolovu. Brázda, 1997. [POP,AMU,B,43949]

zvrevrop   Anděra, Miloš: Zvířata Evropy. Fragment, 1996. [POP,ZOO,B,34115]

zweig   Zweig, Stefan: Svět včerejška. Torst, 1994. [FAC,MEM,B,117343]