Slovník Karla Čapka - ERRATA

strana 32

3. odstavec ve 2. sloupci
místo: brnknout (1, klopýtnout)
má být: brnknout (1, = klopýtnout)

strana 42

3. odstavec ve 2. sloupci - chybí graf

V následujícím grafu je pro jednotlivé žánry zachycena frekvence užití frazémů, tj. průměrný počet jejich výskytů na 1000 slov textu.

graf 1

4. odstavec ve 2. sloupci - chybí graf

Jak ukazuje následující graf, nejvíce se frazémy opakují v publicistice, v odborných textech a v románech, nejméně v poezii. 

graf 2

strana 121

heslo gründerský

místo: ... v počátečním období kapitalistismu)
má být: ... v počátečním období kapitalismu)


strana 349

heslo tradeskancie

místo: ... původní v severní i jižní Americe
má být: ... původní v Severní i Jižní Americe


strana 351

heslo tropaeolum

místo: ... původem z Ameriky ale u nás hojně pěstovaná
má být: ... původem z Ameriky, ale u nás hojně pěstovaná


strana 373

heslo vesna

místo: ... (název Časopisu a dívčí školy)
má být: ... (název časopisu a dívčí školy)