Nereferenční korpus

Většina korpusů ČNK jsou referenční entity, které zůstávají po celou dobu od svého zveřejnění neměnné, takže všechny dotazy, statistiky apod. jsou opakovatelné a dávají stále stejné výsledky. Některé korpusy však mají naopak nereferenční povahu, což znamená, že jsou průběžně vylepšovány a rozšiřovány. Všechny tyto změny jsou vždy po nějaké době promítnuty do již zveřejněného korpusu. K aktualizaci nereferenčního korpusu dochází nepravidelně, přibližně jednou ročně, většinou bez předchozího upozornění.

Zavřít okno