Korpus lEstRepublicain

Korpus je složený ze 3 ročníků (1999, 2002 a 2003; ne všechny jsou kompletní) francouzského regionálního deníku L'Est Républicain. Obsahuje téměř 120 milionů slov a byl vytvořen z dat CNRTL. Korpus je lemmatizovaný a slovnědruhově označkovaný nástrojem TreeTagger.

Korpus lEstRepublicain se z technických důvodů neobjevuje v nabídce klasického Bonita 1, je přístupný pouze přes webové rozhraní.