3.2//EN"> CNK
 
 

Korpusová lingvistika Praha 2011

Praha 22. - 24. září 2011

Ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádá konferenci zaměřenou na výzkum a budování korpusů českého jazyka a paralelních česko-jinojazyčných korpusů a na využívání těchto korpusů zvláště v oblasti lexikologie a gramatiky. Předpokládá se, že příspěvky budou primárně čerpat z korpusů budovaných v rámci výzkumného záměru Český národní korpus a korpusy dalších jazyků, navážou na dosavadní výsledky řešení a budou orientovány na poznání charakteristických aspektů češtiny (v podobě psané i mluvené a v pohledu synchronním i diachronním), též na její srovnání s jazyky obsaženými v projektu InterCorp.

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, náměstí Jana Palacha 2, Praha 1
Jednací jazyky: čeština (slovenština) a angličtina
Jazyk příspěvků: čeština (nebo slovenština) s anglickým résumé nebo angličtina s českým résumé
Konferenční poplatek: 500 Kč

Důležitá data:
Termín pro zaslání předběžných přihlášek (včetně názvu a anotace, nejvýše deseti řádek):
   do 15. ledna 2011
Termín vyrozumění o přijetí příspěvků:
   do 15. března 2011
Termín pro zaslání příspěvků v plném znění (rozsah maximálně 15 normalizovaných stran):
   do 15. května 2011

Kontaktní e-mail:
KorpLing 2011

Poštovní adresa:
Ústav Českého národního korpusu
Filozofická fakulta UK
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1

Tel.:
224 241 490


Pozvánka na konferenci ve formátu PDF je k dispozici zde.