KOLT 2016
Kolt2016_nazev
Logo CNKČeský národní korpus

Vás zve na kolokvium

Korpusy v kontrastivní lingvistice a translatologii

které se uskuteční v pátek 25. listopadu 2016 v Praze.

It has often been said that, through corpora, we can observe patterns in language which we were unaware of before (…) My claim is that this applies particularly to multilingual corpora. We can see how languages differ, what they share and – perhaps eventually – what characterises language in general.
(Stig Johansson, Seeing Through Multilingual Corpora, 2007)
Kolokvium se tematicky zaměřuje na využití paralelních (a jiných) korpusů v kontrastivním jazykovém výzkumu a v translatologii. Vítáme tedy příspěvky z oblasti kontrastivního a translatologického výzkumu, které vyzývají k diskuzi nad teoretickými a metodologickými otázkami spojenými s užíváním korpusů v mezijazykovém výzkumu, a to v nejširším slova smyslu. Témata příspěvků jsou vítána ze všech oblastí popisu jazyka.

Je nám ctí, že pozvání k proslovení plenární přednášky na téma Konfrontační lingvistika a paralelní korpusy přislíbila prof. Libuše Dušková (ÚAJD, FF UK).
Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina. Délka příspěvků je 20 minut následovaných 5minutovým prostorem pro otázky.

Vybrané příspěvky, v nichž je alespoň jeden z traktovaných jazyků angličtina, francouzština, němčina, španělština, nebo italština, bude možné po úspěšném recenzním řízení publikovat v tematickém čísle časopisu Linguistica Pragensia. Rukopisy je možné odevzdat v angličtině, francouzštině, němčině, italštině a španělštině. Termín odevzdání rukopisů je v únoru 2017.

Kontakt: kolokvium2016@korpus.cz