Český národní korpus

zve všechny zájemce o korpusovou lingvistiku

na kolokvium

Korpusová lingvistika Praha 2016

Od mluvené češtiny k psané

které se uskuteční 17. září 2016 v Praze.

Kolokvium se tematicky zaměřuje

  • na problematiku korpusově založeného popisu mluveného jazyka
  • na otázky spojené s budováním korpusů pro výzkum mluveného jazyka a dialektologie
  • na otázky kontrastivního studia jednotlivých modů komunikace
  • na problematiku mapování variet a registrů v rámci mluveného jazyka.

Vítáme příspěvky, které budou vycházet jak z datové základny ČNK, tak i z jiných korpusových zdrojů poznání mluveného jazyka, včetně zkušeností zahraničních. Účastníky kolokvia zároveň zveme na diskusi u kulatého stolu o možnostech a limitech korpusových rozhraní pro práci s daty mluveného jazyka.

Jednací jazyky: čeština, slovenština
Délka příspěvku: 20 minut

Za programový výbor:
Václav Cvrček
vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz

Konferenční mail: kl2016@korpus.cz