Příspěvky do chystané publikace o paralelních korpusech posílejte do konce listopadu 2009. Požadavky na rukopis naleznete zde