Korpus DOTKO

DOTKO (DOlnoserbski Tekstowy KOrpus) je diachronní korpus dolní lužické srbštiny připravovaný v Chotěbuzské pobočce Lužickosrbského institutu. Jeho podstatnou část tvoří texty Bramborského Casniku (dolnolužických novin) z let 1848 - 1933. Všechny texty zatím nebyly zkorigovány a jsou prezentovány většinou v dobovém pravopisu bez lemmat a morfologických značek, což může komplikovat vyhledávání.

Podrobnější informace o korpusu najdete na stránce http://www.dolnoserbski.de/korpus/.

DOTKO je nereferenční korpus, v plánu je jeho průběžné vylepšování, rozšiřování a aktualizace. Další upozornění se týká přístupu ke korpusu: z technických důvodů se korpus DOTKO neobjevuje v nabídce klasického Bonita 1, je přístupný pouze přes webové rozhraní.