Jak citovat korpus

V bibliografii uvádějte korpusový materiál následujícími způsoby:

priklad Korpus SYN2010:
Český národní korpus - SYN2010. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
priklad Korpus SYN2009PUB:
Český národní korpus - SYN2009PUB. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2010. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
priklad Korpus SYN2006PUB:
Český národní korpus - SYN2006PUB. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2006. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
priklad Korpus SYN2005:
Český národní korpus - SYN2005. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2005. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
priklad Korpus SYN2000:
Český národní korpus - SYN2000. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2000. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
priklad Korpus ORAL2008:
Český národní korpus - ORAL2008. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2008. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.
priklad Korpus PMK:
Český národní korpus - PMK. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha 2001. Dostupný z WWW: <http://www.korpus.cz>.

priklad SYN
Český národní korpus - SYN. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Cit.21.08.2019 , dostupný z WWW:
<http://www.korpus.cz>.
priklad InterCorp:
Český národní korpus - InterCorp. Ústav Českého národního korpusu FF UK, Praha. Cit.21.08.2019 , dostupný z WWW:
<http://www.korpus.cz>.

Program Syd:

Cvrček, V. - Vodnřička, P.: SyD - Korpusový průzkum variant. FF UK. Praha 2011. Dostupný z WWW: <http://syd.korpus.cz>.

Cvrček, V. - Vondřička, P.: Výzkum variability v korpusech češtiny. In: F. Čermák (ed).: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2. Výzkum a výstavba korpusů. NLN. Praha, (s. 184.195).

Korpus frWac:

A. Ferraresi, S. Bernardini, G. Picci and M. Baroni (2010) “Web Corpora for Bilingual Lexicography: A Pilot Study of English/French Collocation Extraction and Translation”. In Xiao, R. (ed.) Using Corpora in Contrastive and Translation Studies. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. (PDF ke stažení)

Korpusy deWac, itWac, ukWac:

M. Baroni, S. Bernardini, A. Ferraresi and E. Zanchetta. 2009. The WaCky Wide Web: A Collection of Very Large Linguistically Processed Web-Crawled Corpora. Language Resources and Evaluation 43(3): 209-226. (PDF ke stažení)